Üniversitemizde “100. Yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Öğretmen Yetiştirme Politikası ve Gazi Eğitim Fakültesi” Paneli Düzenlendi.
23 Kasım 2023 | 15:30

Üniversitemiz Gazi Eğitim Fakültesi ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi iş birliği ile “100. Yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Öğretmen Yetiştirme Politikası ve Gazi Eğitim Fakültesi” konulu panel düzenlendi.

Konferansın açılış programına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Bayındır, Milli Eğitim eski Bakanı ve Gazi Eğitim Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ziya Selçuk, Gazi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Selvi, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Üniversitemiz Mimar Kemaleddin Salonu’nda gerçekleştirilen panelin açılış programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Panelin açılış konuşmasını Gazi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Selvi yaptı. Prof. Dr. Mahmut Selvi konuşmasına “Bugün programımızı gerçekleştirdiğimiz, Mimar Kemaleddin Salonu, bizlere 1926 yılını hatırlatıyor. Bu tarihî gururla hepinize programımıza hoş geldiniz, diyor; sizleri en içten duygularımla ve saygılarımla selamlıyorum” sözleri ile başladı.  

Prof. Dr. Mahmut Selvi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatı ile 1926 yılında kurulan Gazi Eğitim Fakültesinin tarihçesi hakkında kısa bir bilgi vererek konuşmasına şöyle devam etti: “Eğitimin birinci görevi, milletin kültürünü oluşturan sağlam ve kalıcı değerleri genç kuşaklara aktararak, milletin sürekliliğini sağlamaktır. İkinci görevi ise, toplumun davranışlarında istenilen bazı değişiklikleri gerçekleştirmek; toplumun gelişmesini, ilerlemesini, çağdaşlaşmasını sağlamaktır. Eğitim, bu görevlerin ikisini birden yerine getirmekle yükümlüdür.”

Yeni Türk Devletinin en büyük çabalarından birinin, herkese okuma-yazma öğretilerek bilgisizliğin ortadan kaldırılması alanında gerçekleştiğini kaydeden Prof. Dr. Mahmut Selvi, “Cumhuriyet Tarihi boyunca, ülkemizin ihtiyacı olan eğitim kadrolarını yetiştirmede öncü bir rol üstlenen Gazi Eğitim Fakültesi misyonuyla, vizyonuyla, değerleriyle; öğretim kalitesi, öğretim elemanı ve öğrenci sayısı açısından, Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumları arasında yer almaktadır. Eğitim Fakülteleri arasında, Gazi unvanıyla Fakültemizin yerinin önemini hepimiz biliyor ve gurur duyuyoruz.  “1926’dan Bir Asra Doğru” diye ifade ettiğimiz, Gazi Üniversitesinin bir mensubu olmanın gururuyla ve ayrıcalığıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü, nitelikli eğitim ordusunu yetiştiren bizler, Üniversitemizin eşsiz mirasını geleceğe taşımaya devam edecek ve bu kutsal görev bilinciyle, Gazili olarak, vatanımızı yüceltecek ve tehlikelerden koruyacağız.  Geleceğin Gazili öğretmenlerini büyük bir gururla ve heyecanla yetiştireceğiz. Hepinize saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

 “100. Yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Öğretmen Yetiştirme Politikası ve Gazi Eğitim Fakültesi programı kapsamında eşsiz tarihimizi bize hatırlatan, bu özel salonun çatısı altında, sizleri misafir etmenin onurunu ve mutluluğunu yaşarken, sizleri saygılarımla selamlıyorum” sözleri ile konuşmasına başlayan Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Bayındır, Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, vatanın ve milletin gerçek kurtuluşunu, eğitimden ve bu eğitimi verecek öğretmenlerden beklediğini kaydetti.

Prof. Dr. Ramazan Bayındır konuşmasına şöyle devam etti: “Türk millî eğitiminin amaçları, daha Kurtuluş Savaşı sırasında Atatürk tarafından konulmaya çalışılmıştır. Atatürk’ün 1922’de, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açarken yaptığı konuşmasındaki, şu sözleri son derece önemlidir. ‘Efendiler! Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun, en evvel ve her şeyden evvel, Türkiye’nin istiklâline, kendi benliğine ve millî geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir.’ Bu sebeple yeni Türk devletinin eğitimi millî esasta düzenlenmiştir. Millî Eğitim sisteminin Türk milletini medeni ve müreffeh hâle getirmesi istenmiştir.”

Prof. Dr. Ramazan Bayındır, Üniversitemizin, Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitim sevdalısı eğitimcilerin bıraktığı mirasa sahip çıktığını vurgulayarak şöyle konuştu: “Gazi Üniversitesi, çağın ihtiyacı olan bilgi ve beceriler kazanmış öğretmenler yetiştirerek; bu mirası, geleceğe, gelecek nesillere, taşımaya gayret etmektedir. 1926 yılından bugüne, nitelikli ve güçlü bir irfan ordusu yetiştiren Gazi Üniversitesi; eğitimde liderliğin, güvenilir ve doğru bilginin yeridir. Gazili olmanın heyecanını, gururunu ve ayrıcalığını yaşıyoruz. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun önderliğindeki irfan ordusunun gösterdiği yolda; Gazi Üniversitesinin eşsiz tarihinin bilinciyle, vatan, millet, bayrak sevgisi ile görevimizi başarmanın mutluluğunu hissediyoruz. Bu gücü, sevgili öğrencilerimize, geleceğin öğretmenlerine de hissettirmek en önemli görevimizdir.

Sözlerime son verirken, Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm saygı değer öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutluyorum.”

Milli Eğitim eski Bakanı, Gazi Eğitim Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ziya Selçuk konuşma yaptı. Prof. Dr. Ziya Selçuk, “Bugün konuştuğumuz öğretmen yetiştirme meselesini zamansal olarak, yani geçmişe yönelik şunlar oldu, şimdi ne yapıyoruz, geleceği ise cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı için bir öğretmenlik hayali olarak değerlendirebiliriz. Bu sebeple bir dengeye ihtiyacımız var, geçmişi bilmek, şu anı yaşamak ve geleceğe dair tasavvurlarla meşgul olmak icap eder diye düşünüyorum. Bu anlamda bütün sistemlerde olduğu gibi eğitim sisteminde de beklenen bir şey vardır. Bir sistemin genel felsefe içindeki yeri nedir? Yani biz insan deyince ne anlıyoruz, insandan ne bekliyoruz? Bunu insan yetiştiren kurumların alınlarına yazmak lazım. Netice olarak genel felsefenin içindeki eğitim felsefesi nedir, bu felsefe hangi teoriye dayanmakta ve bu teorinin uygulanma stratejisi, belirlenen yöntem ve teknik bilgisini ortaya koymak gerekmektedir. Eğitim politikalarını belirleyen temel unsur bu uygulama serisinden oluşmaktadır” şeklinde konuştu. 

Prof. Dr. Ziya Selçuk konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ülkemizde 1950’li yıllardan itibaren pedagoji, yani insan odaklı eğitim sisteminden eğitim bilimlerinin kavram, uygulama, teknik ve pragmatizm odaklı sistemine geçildi. Bu vesile ile Gazi Eğitim Enstitüsünün mahiyeti ve iştigali değişti. Öğretmen yetiştirmek, öğretmenlikten ziyade KPSS sınav odaklı bir durum aldı. Oysa bugün geldiğimiz çağ itibari ile üretim, iletişim, ulaşım, sağlık, mühendislik ve daha pek çok konuyu dönüştüren yapay zekânın gündelik hayatımızı değiştirmeye başlaması eğitim sisteminde de yeniden bir yapılanmaya gidilmesi ihtiyacını doğurmaktadır. Taş devri, tarım devri, sanayi devri, bilgi devrinden sonra yapay zekâ devri geliyor. Bunun farkında olarak eski usul eğitim yöntemlerinden ziyade yapay zekâ ile en iyi projeyi yapabilecek eğitim alt yapısını yeniden düzenlemek gerekiyor. Önümüzdeki yıllarda öğretmenlerin arasında bu yeteneğe sahip olmak ayırt edici bir özellik olacak.”

Açılış konuşmalarının ardından Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Safran oturum başkanlığında düzenlenen “Millî Eğitim Bakanlığının Öğretmen Yetiştirme Politikası” konulu panele geçildi. Panelde, Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kuru, “Öğretmen Yetiştirmede Geçen Bir Ömür”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yahya Akyüz “Türkiye Cumhuriyeti’nin Osmanlı Devleti’nden Devraldığı Öğretmen Yetiştirme Mirası”, Gazi Eğitim Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Sezgin, “Yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Öğretmen Yetiştirme Politikaları (1920-1950), Gazi Eğitim Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaban Çetin, “1950-2000 Yılları Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Öğretmen Yetiştirme Politikaları”, Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Servet Özdemir, “2000’li yıllarda Türkiye Cumhuriyeti’nin Öğretmen Yetiştirme Politikaları” konulu sunumda bulundu.

Gazi Eğitim Fakültesi emekli Öğretim Üyesi ve eski Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan başkanlığında gerçekleştirilen “Gazi Eğitim Fakültesi” konulu panelde ise Gazi Eğitim Fakültesi emekli      Öğretim Üyesi Dr. Niyazi Altunya, “Terbiye Enstitüsü ve Eğitim Enstitüsü Dönemlerinde Gazi Eğitim”, Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Bilal Güneş, “Fen Bilimleri Öğretmeni Yetiştirmede Gazi Eğitim”, Prof. Dr. Paşa Tevfik Cephe, “Yabancı Diller Öğretmeni Yetiştirmede Gazi Eğitim” konularında panel verdi.

Panelin ardından katılımcılara Üniversitemizin ağaçlandırma çalışmaları kapsamında adlarına dikilen fidan sertifikası verildi.  Program günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi

-1-1-1-1-1-1-1-1

background image