Paydaş Katılım

Paydaş Katılım

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi  Öğrenci Memnuniyet Anketi İçin TIKLAYINIZ.

Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi Araştırma Ve Uygulama Merkezi (Ataum) tarafından hazırlanmış olan Öğrenci Memnuniyet Anketine toplamda 260 öğrenci katılım sağlamıştır. Bu anket ile Gazi Üniversitesi öğrencilerinin birimden memnuniyet düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır.

Ankete katılım sağlayan öğrencilerin eğitim gördüğü Fakülteleri çoktan aza doğru şöyledir; Sağlık Hizmetleri Meslek Yükselokulu, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Teknoloji Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Tıp Fakültesidir.

Ankete katılım sağlayan öğrencilerin %57,2’si ön lisans öğrencisi, %42,4’ü lisans öğrencisi, %0.4’ü doktora öğrencisi olmakla birlikte katılımcıların %69,6’sı 1. Sınıf öğrencisidir. Katılımcıların %82,4’ü kadın, %17,6’sı erkektir. Yine katılımcıların %97,3’ü T.C. Vatandaşı, %0,8’i KKTC Vatandaşı, %2.3’ü ise yabancı uyrukludur. Katılımcı öğrencilerin %99,6’sının engel durumu yok, %0,4’ünün engel durumu vardır.

Ankete katılan öğrencilerin “Akademik personel öğrencilerin sorun ve önerileri ile ilgiliydi” maddesine verdikleri cevapların %56,2’si “tamamen katılıyorum cevabı vermekle birlikte, %3,1’i “hiç katılmıyorum” yanıtını vermiştir.

background image