“Bağımsızlıklarının 30. Yılında Türk Cumhuriyetleri Bilgi Şöleni” Adlı Etkinlik Düzenlendi.
13 Ekim 2021 | 17:15

https://www.youtube.com/watch?v=9fjB70Wu6V0

https://www.youtube.com/watch?v=O9WkNpmsRWE

Üniversitemiz ve Türk Ocakları Genel Merkezi iş birliğiyle “Bağımsızlıklarının 30. Yılında Türk Cumhuriyetleri Bilgi Şöleni” adlı etkinlik gerçekleştirildi. Mimar Kemaleddin Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay, Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Ataşesi Ceyhun Halilov, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Nisangül Karatayeva, UNESCO Türkiye Milli Komitesi Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Bekir Buluç, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Erdal Zorba, Üniversitemiz Eğitim-Öğretim ve Dış İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. İhsan Kalenderoğlu, Sosyal İşler Kurum Koordinatörü Prof. Dr. Selami Candan, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Çakmak, Genel Sekreter Yardımcısı Raşit Yıldırım, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Ahmet Yesevi Üniversitesi Yesevi Sanat Topluluğu’nun Türk dünyasından esintiler sunduğu müzik dinletisiyle başladı. Müzik dinletisinin ardından Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Yesevi Sanat Topluluğu Sanat Yönetmeni Hülya Metin’e teşekkür plaketi verdi.  

Programın ilk açılış konuşmasını Üniversitemiz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Çakmak yaptı. Bu programın düzenleneceğini duyduğunda heyecanlandığını söyleyen Prof. Dr. Çakmak, 20 yüzyılın sonlarında Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmasının Türk milletinin kaderine dokunan ve Türk milletini gururlandıran en önemli hadiselerden biri olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Mehmet Ali Çakmak, bu programın düzenlenmesindeki katkılarından dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız ve Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz’e teşekkür etti.

Prof. Dr. Mehmet Ali Çakmak’ın konuşmasının ardından TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay’ın konuşmasına geçildi. Gazi Üniversitesi ve Türk Ocakları gibi iki köklü kuruluşun gerek Türk dünyası gerekse de dünya bakımından Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlık kazanmaları ve 30’uncu yılını tamamlamalarını ele alan anlamlı bir toplantıyı birlikte organize etmelerinin son derece önemli olduğunu söyledi. “Bizim nesil Türk dünyası gerçeğini acıyla, kederle ve daha sonra da sevinçle karşılamış bir nesil” diye konuşan Prof. Dr. Sarınay, Türk dünyasının siyasi, ekonomik, kültürel ve askeri iş birliğiyle jeopolitik olarak dünya gündemine oturduğunu söyledi. Türk dünyasının dünyadaki adaletsizliklere ve olumsuzluklara müdahale edebilecek bir güç olarak ortaya çıkması konusuna odaklanılması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Yusuf Sarınay, son zamanlarda Türk Cumhuriyetleri arasında tarihte olmadığı kadar entegrasyonun sağlandığını ifade etti.

Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz, Türk devletlerinin 1990’larda bağımsızlığını kazanmasının çok önemli olduğunu belirtti. İlk yıllarda Türkiye Cumhuriyeti ile bağımsızlığını kazanan devletlerin hazırlıklı olmadığını anlatan Prof. Dr. Mehmet Öz, zamanla Türk devletleri arasında entegrasyonu sağlamaya yönelik Türksoy, TİKA gibi kuruluşların yanı sıra 2009’da Türk Keneşi’nin kurulduğunu anlattı.

Günümüzde 4 kutuplu bir dünyadan bahsedildiğine değinen Prof. Dr. Mehmet Öz, “Eğer bundan bahsedilecekse 4’üncü kutup Türk dünyası olmalıdır” dedi. Türk devletleri arasında ekonomik, siyasi, kültürel ve askeri alanlarda iş birliğinin daha da artması gerektiğine değinen Prof. Dr. Mehmet Öz, bu etkinlikte eğitimden ulaştırmaya, ekonomiden siyasete iş birliğinin nasıl geliştirilebileceğinin konuşulacağını söyledi.

Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız ise 1991 yılından itibaren Türk devletlerinin bağımsızlık haberlerinin geldiğini ifade ederek, coğrafi sınırlar korunurken kültürel sınırların birleştiğini ve gönül birliğinin sağlanmaya devam ettiğini söyledi. Düzenlenen bu etkinliğin, gönül birliğinin sağlanmasına katkı sunacak bir adım olduğunu belirten Prof. Dr. Musa Yıldız, Türk Ocakları Derneği ile birlikte bu programı düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, “Bu tür faaliyetler bizim özlemimizi, özlem duyduğumuz o coğrafyamız ile birleşmek ve bütünleşmek adına yapılan faaliyetler. Bunlar takdire şayan faaliyetler ve bu faaliyetlerimizi artırmamız gerekiyor. Bunları yapmadığımız zaman birbirimize yabancılaşıyoruz, köklerimize uzaklaşıyoruz. Cengiz Aytmatov’un ifadesiyle mankurtlaşıyoruz. Gün Olur Asra Bedel romanında Nayman Ana’yı arkasından vuran Colaman gibi nesiller ortaya çıkıyor. Bu nesillerin ortaya çıkmaması için bu tür faaliyetlerimizi artırmamız gerekiyor” diye konuştu.  

Milletlerin kendi kavramlarını tesis etmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Musa Yıldız, “Orta Asya”, “Türki” ve “Azeri” kavramlarının da yanlış kullanıldığına dikkat çekti. “Orta Asya” kavramının doğrusunun “Türkistan” olduğunu söyleyen Yıldız, Türkistan medeniyetinin unutturulmak istenmesi nedeniyle “Orta Asya” kavramının kullanıldığını anlattı. “Türki Cumhuriyetler” ifadesi yerine “Türk Cumhuriyetleri” ifadesinin kullanılması gerektiğini söyleyen Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, “Azeri” yerine de “Azerbaycan Türkü” denilmesinin daha doğru olduğunu vurguladı.

Protokol konuşmalarının ardında Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız’a Ergenekon Destanı’nın simgelendiği bir hediye takdim etti. Prof. Dr. Musa Yıldız ise Prof. Dr. Mehmet Öz’e Üniversitemizin ağaçlandırma çalışmaları kapsamında kendi adına dikilmiş fidan sertifikasını takdim etti.

Protokol konuşmalarının ardından programın “Bağımsızlıklarının 30. Yılında Türk Dünyası” başlıklı ilk oturumuna geçildi. Başkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Servet Özdemir başkanlığını yaptığı bu oturumda “Türk Dünyası Eğitim İlişkileri Üzerine Düşünceler” konulu bir sunum yaptı. UNESCO Türkiye Milli Komitesi Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz “Türk Dünyası Bütünleşmesinde UNESCO’nun Rolü”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fırat Purtaş “Türk Dünyası Bütünleşmesinin Otuz Yılı ve Türk Keneşi” ve Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Yıldıran “Bağımsız Türk Devletlerinde Otuz Yıllık İktisadi Başarımlar: Türk Dünyasının Yeniden Yükselişinin Ekonomi Politiği” konulu sunumda bulundular.

Uluslararası İlişkiler-Milli Kimlik başlıklı oturumun başkanlığını Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz yaptı. Bu oturumda Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Kayrat Belek “Kırgızistan ve Türkiye İlişkilerinin Dönüşüm Dönemleri (1991-2021)”, Prof. Dr. Nesib L. Nesibli “Türk Dünyasında Ortak Kimlik Problemi”, Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mirzahan Egamberdiyev “30 Yıllık Süreçte Modern Kazakistan’da Milli Kimlik Meselesi”, Özbekistan Bilimler Akademisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Farhad Maksud “Özbekistan’da Tarih Araştırmaları: Yeni Yaklaşımlar” konularında bilgi verdiler.

Günün son oturumunda ise Türk Dünyası Bütünleşmesi konusu ele alındı. Başkanlığını Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şahingöz’ün yaptığı bu oturumda Üniversitemiz Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Kalenderoğlu “Bağımsızlıklarının 30. Yılında Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye Arasındaki Kültür ve Eğitim Politikaları”, Üniversitemiz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Aksoy “Post-Sovyet Dönemde Türk Devletlerinin Sınır Sorunları” ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Güz “Türk Dünyasının Kültürel Köprüsü: Medya” konulu sunumda bulundu.

 

-1-1-1-1-1-1-1

background image