Temettüât Kayıtlarına Göre Manisa Koldere Çiftliği/Köyü’nün Sosyo-Ekonomik Durumu (1844-1845)

Temettüât Kayıtlarına Göre Manisa Koldere Çiftliği/Köyü’nün Sosyo-Ekonomik Durumu (1844-1845) 

Ferhat Berber 

Özet 

Koldere, Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı küçük bir beldedir. 19. yüzyıla kadar Karaosmanoğlu ayan ailesine ait bir çiftlik konumundadır. Ayanların nüfuzunu kaybetmesinden sonra dahi, arazisinin büyük kısmı Karaosmanoğlu Sadık Bey’in mülkü olarak kalmıştır. Çiftliğe ait 1844-1845 tarihli temettüât defteri incelendiğinde, buranın bir köy şeklinde teşkilatlandığı görülür. Bununla birlikte çiftlikte tarımsal üretimin yanı sıra küçükbaş hayvancılık da önemli bir yer tutmaktadır. Üstelik 19. yüzyılın ortalarında Koldere nüfusunun tamamına yakını Rumlardan oluşmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Saruhan Sancağı, Manisa, Koldere, Temettüât, Karaosmanoğlu. 

Tam Metin

 

Manisa Koldere Farm/Village’s Socio-Economic Situation According to Temettüât Registers (1844-1845) 

Ferhat Berber 

Abstract 

Koldere is a small municipality of Saruhanlı district of Manisa. It was a farm of Karaosmanoğlu notable family until the 19th century. Even after notables loss of power, the large part of the land remained as the property of Karaosmanoğlu Sadık Bey. When analysis the 1844-1845 temettüât register of the farm, it is seen the fact that the place was organized as a form of a village. However, the farm also plays an important role in agricultural production, as well as small ruminants. Furthermore, in the mid 19th century, almost all of the Koldere population consists of the Ottoman Greeks. 

Key words: Sanjak of Saruhan, Manisa, Koldere, Temettüât, Karasosmanoğlu 

Full Text

background image