Somali’de Barış ve Kalkınma Sürecinde Türkiye’nin Rolü

Somali’de Barış ve Kalkınma Sürecinde Türkiye’nin Rolü 

Oktay Bingöl 

Özet 

Somali, Afrika’nın en yoksul ülkelerinden biri olarak, 1991’den beri başarısız devletlerin en üst sıralarında yer almakta; yaygın silahlı çatışmalar, açlık ve göç gibi sorunlarla başa çıkmaya çalışmaktadır. Uluslararası toplumun Somali’de barış ve istikrarın sağlanması için gösterdiği çabalar 2011 yılına kadar istenen sonuçlara ulaşmamıştır. Türkiye, 2011 yaz aylarında yaşanan açlık kriziyle birlikte Somali’ye yönelik bir açılım başlatmıştır. Türkiye’nin hamlesi ve yardımları kısa sürede Somali halkının gönlünü kazanmış, barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik beklentiler artmıştır. Ancak, süreç içerisinde Türkiye’nin Somali politikasına yönelik eleştiriler yükselmeye başlamıştır. Eleştiriler, Türkiye’nin uluslararası toplumdan kopuk çalışması, Somali gerçeklerini bilmemesi, kurumsal kapasite eksikliği ile uzun dönemli strateji yokluğu üzerine odaklanmaktadır. Somali’deki mevcut krizin tarihsel arka planı, toplumsal bağlamı ve çok boyutlu nedenleri, barış ve istikrarın da ancak geniş kapsamlı, uzun dönemli ve tüm aktörlerle koordineli bir çalışmayla mümkün olabileceğini göstermektedir. Bu bağlamda Türkiye’nin mevcut Somali politikasını gözden geçirmesi ve kapsamlı bir strateji geliştirmesi gerekli görülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Somali, Başarısız devlet, Açlık krizi, Türkiye, Kapsamlı strateji 

Tam Metin

 

Turkey’s Role in Somalia’s Peace and Development Process 

Oktay Bingöl 

Abstract 

Somalia, as one of the poorest countries in Africa has been on the top list of the failed states, and tried to meet the challenges such as armed conflicts, poverty and mass migration since 1991. The attempts by the international community to ensure the peace and stability in Somalia have not produced the desired results by 2011. With the famine crisis in the 2011 summer, Turkey has initiated an opening towards Somalia. Turkey’s intervention and aids are soon welcomed by the people of Somalia and the expectations for the provision of the peace and stability have increased. Yet some critiques have arisen about Turkey’s policy toward Somalia. The critiques are focused on Turkey’s work in isolation from the international community, unawareness of Somali’s realities, the lack of institutional capacity and a long term strategy. The historical backdrop, social context and multi dimensional causes of the Somalia crisis indicate that the peace and stability can only be achieved by a long term and comprehensive work coordinated with all actors. In this context, Turkey should review the current Somalia policy and develop a comprehensive strategy. 

Key Words: Somalia, Failed state, Famine crisis, Turkey, Comprehensive strategy 

Full Text

background image