Bir Amerikan Misyonerinin Balkan Savaşı Analizi

Bir Amerikan Misyonerinin Balkan Savaşı Analizi 

Zeynep İskefiyeli 

Özet 

Joseph Kingsbury Greene, 51 yıl boyunca “American Board” misyoneri olarak Osmanlı Devleti’nde görev yaptı. Zamanının çoğunu başkent İstanbul’da geçirdi. Bütün bu süre boyunca meydana gelen olayları dikkatli bir şekilde izledi ve Boğazın iki yakasında neler olduğuna dair yargı ve fikirlerini yavaş yavaş şekillendirdi. Osmanlı tarihi içinde önemli bir yere sahip bulunan Balkan Savaşına ve savaş ile ilgili gelişmelere tanıklık etmiş bulunan Greene görüş ve değerlendirmelerini “Turkey and the Balkan War” isimli bir kitapçık halinde 1913 yılında yayınladı. Greene bu kitapçıkta bir Amerikalı Protestan misyoner gözüyle Türkler, Türk ordularının gücünün sırrı, Osmanlı’daki gerilemenin nedenleri, 1908 Jön Türk devrimi üzerinde durduktan sonra Balkanlardaki uluslar, Balkan Savaşının sebepleri ve sonuçlarını analiz etmektedir. Bu makalede Joseph K. Greene’nin gözünden Osmanlı Devleti ve Balkan Savaşı incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: ABCFM, American Board, misyoner, Balkan Savaşı 

Tam Metin

 

An Analysis of the Balkan War by an American Missionary 

Zeynep İskefiyeli 

Abstract 

As an “American Board” missionary, Joseph Kingsbury Greene served in the Ottoman Empire for 51 years. He spent most of his time in Istanbul. During his long stay he followed carefully all the events. Meanwhile he formed slowly his judiciary and ideas of what was going on two sides of the Bosporus. Green who witnessed the war and developments of the Balkan wars that has an important place in the Ottoman Empire published his opinion and evaluations in 1913 in a pamphlet entitled “Turkey and the Balkan War”. In this pamphlet, with an American protestant missionary point of view, Greene discussed Turks, the secret of the power of the Turkish armies, the causes of the decline in the Ottomans and the Young Turk revolution of 1908 and analyzed the causes and consequences of the Balkan Wars. In this article, the Ottoman Empire and the Balkan War will be discussed through the eyes of Joseph K. Greene. 

Key Words: ABCFM, American Board, Missionary, Balkan War.

Full Text

background image