Alman İmparatoru İstanbul’da (1917)

Alman İmparatoru İstanbul’da (1917) 

Ö. Kürşad Karacagil

Özet

Uzun bir tarihsel arka plana sahip olan Türk- Alman ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası II. Wilhelm’in 1888 yılında Alman İmparatoru olmasıdır. Bismarck’ın uyguladığı ihtiyat politikasından vazgeçerek emperyalist bir politikayı yürürlüğe koyan II. Wilhelm, bu bağlamda karşılıklı ilişkileri geliştirmek için 1889 ve 1898 yıllarında iki defa Osmanlı İmparatorluğu’nu ziyaret etti. Bir üçüncü ziyareti ise I. Dünya Savaşı’nın zorlu yıllarında gerçekleşti; Alman İmparatoru 1917 yılında Bulgaristan üzerinden İstanbul’a geldi. Bu ziyaret bir nevi I. Dünya Savaşında Almanya’nın müttefiki olan Osmanlı Devleti ve Bulgaristan’a moral ve destek ziyareti oldu. Dört günlük ziyareti sırasında İmparator birçok resmi görüşme yaptı ve Çanakkale Savaşlarının geçtiği yerleri de gezme fırsatı da buldu. 

Anahtar Kelimeler: Sultan Mehmet Reşad, II. Wilhelm, İstanbul, Almanya, Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı

Tam Metin

 

The German Emperor in Istanbul (1917) 

Ö. Kürşad Karacagil

Abstract

The coronation of Wilhelm II as the German Emperor in 1888 constitutes an important milestone in Turco-German relations that had a long historical background. Having left Bismarck’s prudent policies for a more aggressive imperialism, Wilhelm II visited the Ottoman Empire twice in 1889 and 1899 in order to improve the relations between the two states. A third visit took place during the turbulent years of World War I when the Emperor arrived in Istanbul through Bulgaria. This visit was intended to boost morale and give support to Ottoman Empire and Bulgaria, both German allies. During his four-day sojourn, the German Emperor made several official visits and visited the battleground where the Battle of Gallipoli took place.

Keywords: Mehmed Reshad II, Wilhelm II, Istanbul, Germany, Ottoman Empire, World War I

Full Text

background image