Oryantalizm ve Necip el-Akîki’ye Göre Oryantalizmin Bazı Önemli Temsilcileri

Oryantalizm ve Necip el-Akîki’ye Göre Oryantalizmin Bazı Önemli Temsilcileri 

Güray Kırpık 

Özet 

Oryantalizm Batı’nın Doğu’yu araştırma serüveninin adıdır. Oryantalizm X. Yüzyıldan XX. yüzyıla devam eden bir süreçtir. Bu sürecin hızlı ve yavaş olduğu dönemler olmuştur. İslam dünyası dışındaki ilim merkezlerinin İslam dünyasının tarihini, kültür varlıklarını ve medeniyetini ele alması neticesinde birçok siyasi ve sosyal hadisenin şekli belirlenmiştir. Günümüzde oryantalizm bir elli yıl öncesine göre bir adım daha atmış, bütün çalışmalarını yeni bir üslupla tekrar ele alarak incelemeye almış ve yayınlamaya başlamıştır. Kendi arasında daha da ihtisaslaşmış bürolara ayrılan XX. yüzyıl oryantalizmi İslam dünyası adına başlattığı konuşmayı sürdürmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Oryantalizm, Oryantalist, Doğu, İslam Dünyası. 

Tam Metin

 

Orientalism and Its Some Important Representatives in Respect of Najib al-Akîki 

Güray Kırpık 

Abstract 

Shortly, Orientalism is a adventure that the West’s research to the East and orientalism is a development that continued from 10th century to 20th century. This development sometimes has an impetus and sometimes was slow. Knowledge centers which outside of the Islamic World taking up the Islamic World’s history, culture and civilization made many of political and social developments’ shape another thing. Today, according to a 50 years ago orientalism made a progress and It considered again all of ıts works and results and began to publishing repeatly. 20th century’s orientalism has a many bureau within it and It continueing to speak that had began it in the name of Islamic World. 

Key Words: Orientalism, Orientalist, East, Islamic World. 

Full Text

background image