Eski Anadolu Kültüründe Büyü ve Büyücülük

Eski Anadolu Kültüründe Büyü ve Büyücülük 

Esma Reyhan 

Özet 

Hitit Devlet Arşivi’nde büyü ile ilgili birçok ritüel metin bulunmuştur. Bu arşivde yer alan ritüel metinler Anadolu ve Kizzuwatna kökenli olarak iki grup halinde bulunmaktadır. Bu çalışmamızda Kizzuwatna kökenli büyücü bir kadın olan Maštikka tarafından yapılan ritüeller üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Maštikka, Ritüel, Büyücülük, Hitit, Kizzuwatna, Günah Keçisi. 

Tam Metin

 

The Sorcery and Witchcraft in the Ancient Anatolian Culture 

Esma Reyhan 

Abstract 

In the Hattuša archive, many cuneiform tablets about sorcery were discovered. The ritual texts which were found in the archive in question consist of two groups: Kizzuwatnian and Anatolian ones. In this paper, we are going to deliberate the rituals which was performed by a sorcerer woman, named Maštikka. 

Key Words: Maštikka, Ritual, Witchcraft, Hittite, Kizzuwatna, Scapegoat 

Full Text

background image