Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi Dersinin Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar (Gazi Üniversitesi Örneği)

Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi Dersinin Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar (Gazi Üniversitesi Örneği) 

Bülent Akbaba

Özet

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi yüksek öğretim kurumlarında okutulan zorunlu derslerden bir tanesidir. Gençlere Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi şartlarda kurulduğunu anlatabilmek ve bu cumhuriyeti yaşatabilmek için Cumhuriyetin kurucusu olan Atatürk’ün ortaya koyduğu ilke ve inkılâplarını tanıtmayı ve bunları değerlendirmeyi amaçlayan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinin öğretiminde çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu çalışmada, Gazi Üniversitesi öğrencilerinin Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinde karşılaşılan sorunlara yönelik görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Atatürk İlkeleri, İnkılâp Tarihi, sorunlar, öğrenci görüşleri 

Tam Metin

 

The Problems Faced in the Teaching of the Atatürk Principles and Revolution History Course (A Gazi University Example) 

Bülent Akbaba

Abstract 

The Ataturk Principles and Revolution History course is a compulsory course in the higher education institutions. There are some problems faced in the Ataturk Principles and Revolution History course which aims to introduce and evaluate the principles and revolutions of Ataturk who is the founder of the Republic to explain in which conditions the republic was established and the continuation of the republic to the youth. In this study, the student views of the problems faced in Gazi University students’ of the Ataturk Principles and Revolution History course were aimed to be identified. 

Key Words: Ataturk Principles, Revolution History, problems, student views 

Full Text

background image