Türk Siyasal Yaşamında Bir Muhalefet Partisi Örneği: Hürriyet Partisi (1955-1958)

Türk Siyasal Yaşamında Bir Muhalefet Partisi Örneği: Hürriyet Partisi (1955-1958) 

Diren Çakmak 

Özet 

Çalışmada, Hürriyet Partisi’nin Türk siyasal yaşamındaki yeri incelenecektir. Hürriyet Partisi 19 Aralık 1955 tarihinde, Demokrat Parti içindeki muhalif milletvekilleri tarafından kurulmuştur. Parti, 24 Kasım 1958 tarihinde kendini feshetmiş ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılmıştır. Parti kısa ömrüne rağmen, Türk siyasal yaşamında etkili olmuştur. Çalışmada, Partinin kuruluşunu hazırlayan sebepler, programı ve temel görüşleri ile faaliyetleri anlatılacaktır. Çalışmanın amacı, Hürriyet Partisi’nin Türk siyasal yaşamındaki özgün muhalefet anlayışının ortaya konulmasıdır.  

Anahtar Kelimeler: Hürriyet Partisi (HP), Demokrat Parti (DP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Cumhuriyetçi Millet Partisi (CMP), iktidar-muhalefet ilişkileri, 1957 genel seçimleri, demokratik rejim, Türk siyasal yaşamı. 

Tam Metin

 

An Example of Opposition Party in Turkish Political Life: The Freedom Party (1955-1958) 

Diren Çakmak 

Abstract 

In the study, the place of the Freedom Party in Turkish political life is inspected. The Freedom Party was founded on 19 December 1955 by the opposing members of parliament of the Democrat Party. The Freedom Party dissolved itself and joined the Republican People’s Party on 24 November 1958. In spite of its short life, the Freedom Party was effectual in Turkish political life. In the study, the reasons behind that prepared the establishment of the Freedom Party, the program, basic views and activities of the Party are explained. With this study, it is aimed to enlighten the original opposition perception of the Freedom Party in Turkish political life. 

Key Words: Freedom Party (FP), Democrat Party (DP), Republican People’s Party (RPP), Republican Nation Party (RNP), the relationship between the government and the opposition, 1957 general elections, democratic regime, Turkish political life. 

Full Text

background image