Atatürk Döneminde Eğitim Alanında Yaşanan Gelişmeler

Atatürk Döneminde Eğitim Alanında Yaşanan Gelişmeler 

Bahattin Demirtaş 

Özet 

Osmanlı Devletinde, gerilemenin en önemli nedenlerinden biri eğitim olarak görülmüş ve bu alanda XIX. yy.da ve XX. yy. başlarında bir dizi yenilik gerçekleştirmiştir. Ancak devletin Birinci Dünya Savaşı sonunda fiilen sona ermesi ve Anadolu’nun işgal edilmesiyle birlikte eğitim işleri savaş koşulları altında devam etmek zorunda kalmıştır. Millî Mücadelenin kazanılması ve 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle Türk toplumunun siyasi, sosyal, hukuki ve ekonomik yapısını değiştirecek inkılâp hareketlerine eğitim ve kültür alanları da dâhil olmuştur. Böylece ülkeyi çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkaracak, yeni nesillerin daha millî ve laik bir eğitim almalarını sağlayacak bir sistem ortaya konmuştur. İşte bu çalışmada, Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitime dair görüşleri, onun zamanında eğitim alanında gerçekleşen inkılâp hareketleri ve bu inkılâplara dönem hükümetlerinin katkıları incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Eğitim, Hükümet, Politika, İlk, Orta ve Yükseköğretim. 

Tam Metin

 

Educational Improvements During Atatürk Period 

Bahattin Demirtaş 

Abstract 

Education viewed as one of the most important cause of regression in the Ottoman Empire and made a series of innovations in this field at the 19 and 20th century. However, the matters of education had to continue under the conditions of the war as the nation was officially terminated subsequent to First World War and Anatolia was invaded. With the declaration of Republic and the victory of national struggle, educational and cultural issues as well as political, social and economical structure were included in the revolutionary actions. Therefore, a system which aimed at increasing the nation’s civilization level and which would educate the new generations more national and secular was put forward. In this study, Atatürk’s ideas towards education, revolutionary actions that took place during Atatürk’s period and contributions of those governments to these actions will be examined. 

Key Words: Atatürk, Education, Government, Politics, Primary, Secondary and Higher Education 

Full Text

background image