Şikago Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsü’nde Muhafaza Edilen Eyyûbi ve Memluk Sikkeleri

Şikago Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsü’nde Muhafaza Edilen Eyyûbi ve Memluk Sikkeleri 

Warren C. Schultz 

Özet 

Nümizmatik bilminin, tarihe yardımcı bilimler arasında seçkin bir yeri vardır. Bazen rastgele ele geçen küçük bir sikke, ciltlerce kitapta yer almayan tarihi bilgilerin bir anda gün ışığına çıkmasını sağlar. Tarihi malzeme olarak son derece önem taşıyan sikkeler, aynı zamanda insan topluluklarının devletleşme sürecine girdiğinin de bir işaretidir. Çünkü para bastırmak hem geçmişte hem de günümüzde önemli bir hakimiyet sembolüdür. Kurulan bir devletin siyasi statüsü, ekonomik durumu, hakimiyet sahası, hakimiyet süresi, diğer devletlerle olan etkileşimi ve hattâ sanat ve estetik anlayışı ve düzeyi gibi pek çok unsur sikkelerden elde edilen değerli veriler arasında yer alır. Warren C. Schaultz, bu çalışmada Şikago Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsü Müzesi’nde bulunan Eyyubî (1174-1250) ve Memluk (1250-1517) devletleri dönemine ait 47 adet sikkeyi belli açılardan tanımlamıştır. Bunun yanı sıra bu sikkelere, daha önce Eyyubî ve Memluk sikkeleri üzerinde en kapsamlı çalışmalardan birini gerçekleştiren Paul Balog katalogundaki benzerlerini de referans olarak göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Şikago Üniversitesi, Şarkiyat Enstitüsü, Eyyubiler, Memlukler, Sikkeler, Paul Balog. 

Tam Metin

 

Ayyubid and Mamluk Coins Preserved in the Oriental Institute of the University of Chicago 

Warren C. Schultz 

Abstract 

Numismatics has an outstanding place among the auxiliary sciences of history. Sometimes a small coin randomly incoming shed light on historical data which is never seen in numerous historical books. Coins which are very important as historical materials are also the symbol of nationalization process for societies because pressing a coin is the symbol of reign both for the past and the present. A lot of elements such as political status of an established state, its economic situation, reign area, reign duration, interaction with other states and even its conception and level of art and aesthetics are among the valuable data gathered from coins. In this study, Warren C. Schaultz describes 47 coins preserved in the Oriental Institute Museum of the University of Chicago dating from the Ayyubid(1174-1250) and Mamluk (1250-1517) regimes of Egypt and Syria. Moreover, he referred to the similar ones in Paul Balog’s catalogue who has done extensive research on Ayyubids’ and Mamluks’ history. 

Key Words: Chicago University, Oriental Institute, Ayyubids, Mamluks, Coins, Paul Balog. 

Full Text

background image