Kıbrıs’ın İngiliz İdaresine Bırakılması ve Bunun Anadolu’da Çıkan Ermeni Olaylarına Etkisi

Kıbrıs’ın İngiliz İdaresine Bırakılması ve Bunun Anadolu’da Çıkan Ermeni Olaylarına Etkisi 

Nejla Günay 

Özet 

Bu çalışmada Büyük Devletlerin Osmanlı toprakları üzerinde yaşayan Ermeni halkını kendi çıkarları için nasıl kullandıklarını ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. İngiltere, hem Hindistan sömürge yolunun güvenliğini sağlamak hem de Anadolu’yu daha yakından kontrol edebilmek için Kıbrıs’ı kendi kontrolüne almak istedi. 1878 yılında Osmanlı Devleti’nin Rusya karşısında aldığı mağlubiyet İngiltere’ye bunun için fırsat verecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kıbrıs, Ermeni, İngiltere, Rusya, Ermeni Islahatı. 

Tam Metin

 

Leaving Cyprus to British Administration and Its Influence on the Armenian Incidents in Anatolia 

Nejla Günay 

Abstract 

This study, aimed to show how big states use to the Armenians lived in Ottoman Empire for owns benefit. England wanted to get Cyprus on its own inspect for making the Indian Colony ways safe and inspecting Anatolia closer. They earned that chance in 1878 by Ottoman lost the war with Russia. 

Key Words: Cyprus, Armenian, England, Russia, Armenian Reforms. 

Full Text

background image