1909 Adana Olaylarından Sonra Yapılan Yardım Çalışmaları

1909 Adana Olaylarından Sonra Yapılan Yardım Çalışmaları 

Nejla Günay 

Özet 

Osmanlı Devleti’nde Meşrutiyet’in ilan edilmesinden sonra büyük bir hürriyet ortamı yaşandı. Aynı zamanda serbestçe silahlanmanın yanı sıra suçlu oldukları için yurt dışına kaçan Ermeni komitesi üyeleri yurda dönme imkânı buldular. Bunların da etkisiyle 1909 Nisan ayı ortalarında Adana’da Müslüman-Ermeni çatışması yaşandı. Kısa sürede büyüyen olaylar Adana’dan başka Halep Vilayeti’ne de yayıldı. Birçok insan öldü, birçoğu da evini ve işyerini kaybetti. Adana ve Halep’te yaşayan birçok insan yardıma muhtaç hâle geldi. 

Anahtar Kelimeler: Adana, Ermeni, 1909, Yardım çalışmaları 

Tam Metin

 

Aid Works After 1909 Adana Events 

Nejla Günay 

Abstract 

After the declaration of the Constitutional Monarchy in Ottoman Empire a great freedom atmosphere has been lived at the same time together with independently arming the Armenian committee members who had chance to turn back to home even they were guilty. With the influence of these events at the middle of April 1909 Muslim and Armenian were in conflict at Adana. These growing events separated from Adana to other Aleppo province. Many people murdered most of them lost their home and business places. Many people in Adana and Aleppo become in need of assistance. 

Key Words: Adana, Armenian, 1909, Aid works. 

Full Text

background image