Arşiv Belgeleri Işığında Lozan Konferansı Sırasında Türk-Rus İlişkileri

Arşiv Belgeleri Işığında Lozan Konferansı Sırasında Türk-Rus İlişkileri 

Mihail Serafimoviç Meyer 

Özet 

Bu makalede Rus Türkolog M. S. Meyer, Türk-Sovyet ilişkilerinin başlangıç sürecini arşiv belgelerine dayanarak sunar. Makalede, iki ülkenin birbirlerini tanımalarından itibaren oluşan süreçte meydana gelen olaylar anlatılmaktadır. Karşılıklı heyet gönderilmesiyle başlayan diyaloglar Türkiye’de bazı milletvekillerinin komünist rejimin kabul edilmesi gerektiği doğrultusunda düşüncelerini ortaya koymalarına kadar varır. Makalede M. S. Meyer, Türkiye ve Sovyet Rusya’nın yakınlaşması, karşılıklı yardımlaşmalar ve ilişkilerin gelişimini incelemektedir. Rus tarihçilerine göre Lozan Konferansı sürecinde Türk Hükümetinin Sovyet Rusya’ya karşı tavırları değişmiştir. Dostane ilişkiler, Sovyet Rusya’da çekistlerin1 Türk konsolosluk çalışanlarına karşı olumsuz davranışları ve Türk Hükümeti içerisindeki bazı kişilerin Sovyet Rusya aleyhinde kötü propaganda yapmalarıyla kötüleşir. İlişkiler, Türk Hükümetinin kendisi için daha avantajlı bulduğu Batılı devletlere yakınlaşmasıyla tamamen yön değiştirir. Bunda Sovyet politikacıların yanlış yaklaşımlarının da rolü büyüktür. 

Anahtar Kelimeler: Türk-Rus İlişkileri, Lozan Konferansı, Mustafa Kemal, Enver Paşa, Bolşevik. 

Tam Metin

 

Turkish-Russian Relations During the Lausanne Conference With Archieve Documents 

Mihail Serafimoviç Meyer 

Abstract 

In this article Russian Turcologist M. S. Meyer represents the beginning process of Turkish- Soviet Russian relations based on arshive documents. The facts that happened after two country recognised each other are explained in this article. The dialogues beginning after sending missions, gets up to such level that some Turkish senators introducing their thoughts about the acceptance of the communist regime. In the article M. S. Meyer is analysing Turkish and Soviet rapproshment, mutual solidarity and the progress of relationship between two counries. According to Russian historians the Turkish governments attitudes to the Soviet Russia has changed during The Lausanne Conference. Frendly relations goes down after negative attitudes of Russian official of Cheka to Turkish consulate employee and after negative propagandas of some turkish politicians against the Soviet Russia. Relations between two countries thoroughly change direction after Turkish government got closer to western countries. Soviet Russian politicians have also a great effect on this result. 

Key Words: Turkish-Russian Relations, The Lausanne Conference, Mustafa Kemal, Enver Pasha, Bolshevik.

Full Text

background image