Jön Türk Hareketi Üzerine Kavramsal Bir Çerçeve

Jön Türk Hareketi Üzerine Kavramsal Bir Çerçeve 

Cenk Reyhan 

Özet 

İncelememizde, Osmanlı-Türk devrim sürecine dair kavramsal bir çerçeve oluşturmayı amaçladık. Jön Türklerin 1908 öncesi ideolojik tartışmalarını-taleplerini ve bunların Osmanlı siyasal yapısındaki dönüştürücülüğünün sınırlarını belirlemeye çalıştık. İhtiyatlı bir yaklaşımla, sonu devrime çıksın ya da çıkmasın, Jön Türk hareketini bir “devrimci süreç” olarak nitelendirdik ve bu “özel devrimci süreç”in ideolojik öğelerini tahlil ettik. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı İmparatorluğu, Jön Türkler, II. Meşrutiyet, Devrim, 1908 Jön Türk Devrimi, 1876 Anayasası. 

Tam Metin

 

The Theoretıcal Framework of the Young Turks Movement 

Cenk Reyhan 

Abstract 

The objective of this study is to produce a theoretical framework of the Ottoman-Turkish process of revolution. This was tried to be accomplished by studying on the ideological debates and demands of the Young Turks before 1908 and determining the limits of the movement in the transformation of the Ottoman political structure. With a provident approach, the Young Turks movement described as a “revolutionary process” even if it ended up with a revolution or not and the ideological properties of it had been analysed. 

Key Words: The Otoman Empire, The Young Turks, II. Constitutional Monarchy, Revolution, The Young Turks of 1908, The Constitution of 1876.

Full Text

background image