Çukurova’nın İşgali Döneminde, Fransız Propaganda ve Casusluk Faaliyetleri ile Millî Kuvvetlerin Buna Karşı Yayımladığı 1920 Tarihli Yeni Bir Belge

Çukurova’nın İşgali Döneminde, Fransız Propaganda ve Casusluk Faaliyetleri ile Millî Kuvvetlerin Buna Karşı Yayımladığı 1920 Tarihli Yeni Bir Belge

Kemal Çelik 

Özet 

I. Dünya Savaşı sonunda Çukurova’yı işgal eden Fransızlar, bölgedeki silahlı mücadelede yeterli başarı kazanamamış ve Milli Kuvvetler karşısında Toros geçitleri üzerindeki karakollarını koruyamamışlardı. Pozantı’daki taburları kuşatmayı yarmakla birlikte; bu taburu kurtarmak için imzaladıkları yirmi günlük Geçici Mütarekeye rağmen, tabur Milli Kuvvetlere esir düşmüştü. Adana şehir merkezindeki Türklerin sayısını azaltmak gayesi ile çıkardıkları Kaç-Kaç Olayı nedeniyle Adana’dan, Millî Kuvvetlerin bulunduğu Toroslara göç eden Türkler arasına propagandacı ve casuslarını yerleştiren Fransızlar, parayla ve çeşitli yollarla elde ettikleri propagandacılar ve casusları vasıtasıyla, sayıca olduğu kadar, silah ve cephane bakımından da zannettikleri kadar güçlü olmadığını öğrendikleri Milli Kuvvetlerin, kendileri karşısında başarılı olamayacağını yaymış, Türkleri ümitsizliğe düşürmüşlerdi. Ayrıca; Türk halkı ile Milli Kuvvetler arasında ikilik yaratarak, bölgede tutunma yolu aramışlardı. Bir taraftan da, bölgede tutunmak için daha şiddetli bir askeri harekat başlatan Fransızların bu girişimine karşılık; Kilikya Kuva-yı Milliye Kumandanlığı tarafından ‘Köylü Mücahid Vatandaşlara’ başlığı altında yayınlanan, halkı Fransız aldatmasına karşı uyaran ve elimize yeni geçen 1920 tarihli bir belge sunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Çukurova, Fransa, İşgal, Casusluk, Yeni Belge 

Tam Metin

 

French Propoganda and Spying Activities during the Occupation of Çukurova and a Newly Discovered Document, Dated 1920, Released By the National Forces in Response 

Kemal Çelik 

Abstract 

At the end of World War I French forces which occupied Çukurova, were not very successful in the battle and could not defend the posts in the Taurus Mountains. Although their battalion broke through the siege and a provisional armistice was signed, Turkish National Forces captured them as prisoners. French forces made Turkish people leave Adana, known as the ‘Kaç Kaç’ incidence, and these people moved to Taurus Mountains, where Turkish National Forces were deployed and while these people were moving off the French told them, through their propagandists and spies, that the Turkish National Forces were not so powerful as they thought not only in terms of the number of soldiers but also of the amount of arms. Therefore they tried to spread despair among Turkish people and also cause discord between these people and the National Forces with the aim of getting firmly established in the region. Moreover, the French embarked on more aggressive military operations with the aim of establishing its position more firmly in the region. In return, the Command of the National Forces in Kilikya released the document, titled ‘To Fighter Citizens’, in order to alert local Turkish people against this deception. This newly discovered document, dated 1920, is presented here-in-below. 

Key Words: Çukurova, France, Occupation, Spying, New Document 

Full Text

background image