Soğuk Savaş Dönemi Sonrası Kıbrıs Sorunu

Soğuk Savaş Dönemi Sonrası Kıbrıs Sorunu 

Kamer Kasım 

Özet 

Kıbrıs sorununa Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte yeni parametreler eklenmiştir. Soğuk Savaş döneminde Batı ittifakının yumuşak karnını oluşturan Kıbrıs sorunu yüzünden NATO’nun güney kanadının çökmesi olasılığı tartışılmıştır. Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin AB üyelik süreci ile birlikte Kıbrıs sorununa AB’de aktif olarak dâhil olmuş ve Annan Planı AB’nin büyük ülkelerinin teşviki ve baskısıyla sunulmuştur. Bu makalede Kıbrıs sorunu Soğuk Savaş dönemi sonrası ortaya çıkan yeni parametreler, Annan Planı süreci ve Annan Planı sonrası gelişmeler çerçevesinde analiz edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kıbrıs, Annan Planı, Soğuk Savaş, Derogasyon, Denktaş. 

Tam Metin

 

Cyprus Question Following the Cold War Era 

Kamer Kasım 

Abstract 

The course of the Cyprus problem was changed with the end of the Cold War and new parameters entered the Cyprus issue. During the Cold War, Cyprus was important for the Western alliance and also it was considered as a soft link or dangerous spot for the NATO since the two NATO ally came face to face because of Cyprus. With the end of the Cold War and the EU membership process of the southern Cyprus included the EU to the Cyprus problem. The Annan Plan was introduced with the encouragement and pressure of the major EU states. In this article the Cyprus problem will be analyzed with the parameters of the post-Cold War era, the process of the Annan Plan and post-Annan Plan period. 

Key Words: Cyprus, Annan Plan, Cold War, Derogation, Denktas 

Full Text

background image