Amerikan Misyonerlerine Anadolu Halkının Tepkisi ve Bunun Osmanlı-Amerikan İlişkilerine Etkileri

Amerikan Misyonerlerine Anadolu Halkının Tepkisi ve Bunun Osmanlı-Amerikan İlişkilerine Etkileri 

Nejla Günay 

Özet 

Osmanlı Devleti ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilk ilişkiler Amerikalı tüccarlar vasıtasıyla kuruldu. İki devlet arasındaki ticarî ilişkilerin artmasıyla Amerikalılar Osmanlı Ermenileriyle yakınlaşma fırsatı buldu. Bunu kullanarak Ermenileri Protestan mezhebine sokmak için Anadolu’da misyonerlik faaliyetlerine başladılar. Misyonerlerin çalışmaları sonucunda Anadolu’da hem Protestan olan Ermenilerin sayısı hem de Ermeni isyanları arttı. Bu da Osmanlı Devleti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında zaman zaman siyasî kriz yaşanmasına sebep oldu. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Amerika Birleşik Devletleri, Misyoner, Ermeni, Tazminat. 

Tam Metin

 

The Anatolian Reaction to the American Missionaries and This Effect to Ottoman-American Relationship 

Nejla Günay 

Abstract 

The first relationship between USA with Ottoman Empire was established by American Merchant. Increase of this Commercial relationship caused to approach of American people to Armenians people. America practiced to missioners activities in Anatolia for changing Armenians from Gregorian to Protestant. These activities caused to increase of Protestant number and Armenian insurgence which provoked to political crises some times between USA and Ottoman Empire. 

Key Words: Ottoman Empire, USA, Missioners, Armenian, Indemnity 

Full Text

background image