Kayseri Şer’iyye Sicillerindeki Örneklere Göre Osmanlı Dokuma İmalatçılığında Ön Sanayileşme

Kayseri Şer’iyye Sicillerindeki Örneklere Göre Osmanlı Dokuma İmalatçılığında Ön Sanayileşme 

Hüsnü Yücekaya 

Özet 

On dokuzuncu yüzyıl öncesi, imalatçılık denildiğinde akla ilk gelen sektör dokuma sanayidir. Osmanlı imalatçılığı, üzerinde henüz bir uzlaşma sağlanamayan tartışmalı konulardan biridir. Osmanlı imalatçılarının, zamanın ve olayların değişimi karşısında, dönüşümlerini gerçekleştiremedikleri kanaati, bir kısım araştırmacılar tarafından paylaşılmaktadır. Bu makale çerçevesinde, Kayseri şer’iyye sicillerinden elde edilen kısmi delillerle en azından Kayseri açısından ön sanayileşmenin belirtileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ön sanayileşme, Dokuma sanayi, İmalat, Osmanlı tüccarı, Dokuma zanaatçısı.

Tam Metin

 

The Protoindustrialism of Ottoman Textile Manufacture by The Examples of Kayseri Court Records 

Hüsnü Yücekaya 

Abstract 

Textile industry was the first sector which comes in mind in manufacturing before the nineteenth century. The manufacturing of Ottoman is one of the eristic subjects which it hasn’t had a clear decision. It is thought that the manufacturers of Ottoman can’t realize transformation against the change of time and events, but this opinion is only a widespread prejudgement this article, The signs of protoindustrialism are tried to be propounded with some proofs that are got from the Kayseri court records at least for Kayseri. 

Key words: Protoindustrialism, Textile industry, The manufacture, Ottoman merchant, Textile artisan.

Full Text

background image