Sufi Şarabından Kapitalist Metaya Kahvenin Öyküsü

Sufi Şarabından Kapitalist Metaya Kahvenin Öyküsü 

Yahya Kemal Taştan 

Özet 

İslâm kökenli bir içecek olan kahve, 15. yüzyılda bir sufi tarafından keşfedilmiş; 16. yüzyılda başta Mısır ve İstanbul olmak üzere pek çok İslâm ülkesinde tüketilir olmuştur. İslâm toplumlarında ilk seküler kamusal alanlar olarak hizmet gören kahvehaneler, bu asırdan sonra halkın en fazla rağbet ettiği alanlar olmuştur. Yaklaşık bir asır sonra, diplomatik ve ticarî faaliyetlerle Batılıların da tüketmeye başladığı bu keyif verici madde, Batılı güçler tarafından sömürgelerinde ekilmeye ve kapitalist bir metaya dönüştürülerek aslî vatanına satılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada İslâm kökenli bir içeceğin nasıl bir kapitalist metaya dönüştüğü incelenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kahve, Kahvehane, Osmanlı Devleti, Avrupa, Amerika, Sömürgecilik. 

Tam Metin

 

From Sufi Beverage to Capitalist Commodity The Story of Coffee 

Yahya Kemal Taştan 

Abstract 

In this study, coffee as an Islamic beverage discovered by a Sufi in the 15th century, and used previously in Egypt and İstanbul in the 16th century and has spread coffee-drinking throughout the Islamic world. Coffee-houses first secular public domain of Islamic society are said to be increasingly public favour after 16th century. After one century, coffee as a recreational drug came into general use in the lands of Europe by the way of trading and diplomatic relations. European powers cultivated coffee in their colonies and product market in its homeland. This study inspected the making of coffee as an İslamic beverage capitalist commodity. 

Kew Words: Coffee, Coffee-house, Otoman State, Europe, United States of America, Colonialism 

Full Text

background image