Türk Havacılık Tarihinde Bağış Uçakları ve Havacılık Sanayii Kurulmasına Tesirleri

Türk Havacılık Tarihinde Bağış Uçakları ve Havacılık Sanayii Kurulmasına Tesirleri 

Osman Yalçın 

Özet 

Bağış, Türk kültürünün önemli unsurlarından biridir. Türkler, tarih içinde varlıklarını dayanışma ve muhtaç olanları desteklemek suretiyle daha kolay devam ettirmişlerdir. Zaman içinde kurumsal bir yapı olan devlet de bağışa ihtiyaç duymuştur. Osmanlı Devleti’nin son yılları aynı zamanda teknolojinin de hızla geliştiği bir döneme rastlar. Havacılığın baş döndürücü gelişmesi bunlardan biridir. Osmanlı Devleti havacılığa ilgi duymasına rağmen bütçe imkanları buna elvermiyordu. Havacılıktan uzak durmak ise çok daha büyük tehlikeleri beklemek anlamına gelmekteydi. Böylesine sıkıntılı bir dönemde Türk halkı gönlünü ve imkanlarını ortaya koymuş ordunun uçak almasına katkı sağlamıştır. İstiklal Harbi ve Cumhuriyet Dönemi’nde Türk havacılığının toparlanması ve güçlenmesinde bağışların önemi yadsınamaz. Ülkenin sıkıntılı bir döneminde yine bağışlarla yaklaşık 350 adet uçak alınarak Türk Hava Ordusuna bağışlanmıştır. Bu süreç 1970 sonrası milli hava harp sanayiini kurma döneminde de sürmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Hava Kuvvetleri-Uçak-Sanayii-Atatürk-Bağış-Osmanlı-Türkiye Cumhuriyeti

Tam Metin

 

Donated Aircrafts and Its Influences on Aerospace Industries In History of Turkish Aviation 

Osman Yalçın 

Abstract 

Donation is one of the important aspects of the Turkish Culture. Turks continued their existence more easily because of their soliarity and helping the ones in need culture troughout history. In time, the government itself also needed donation. The last period of Ottoman Empire was also a fast period of technological development. The ground breaking development of aviation tecnology is one of the results of this period. Although Ottoman Empire was interested in aviation, its budget was not suitable for these kinds of studies. But not following the developments in aviation tecnology was meaning to await of a greater danger. In a difficult period like this, Turkish people supported aviation and helped its military to buy aircraft. During the period of The War of Independence and early period of Turkish Republic, donations played more important role in building and supporting Turkish Aviation. In this difficult period of the country, 350 aircraft was donated to Turkish Air Force. These donations was also continued after 1970 while building The National Aviation War Industry. 

Key Words: AirForce-Airplane Industry-Atatürk-Donation-Ottoman-Repuplic Of Turkey 

Full Text

background image