İmre Thököly Gözüyle Osmanlı İmparatorluğu’nun 1694 Petrovaradin Kuşatması

İmre Thököly Gözüyle Osmanlı İmparatorluğu’nun 1694 Petrovaradin Kuşatması 

Hüseyin Şevket, Çağatay Çapraz 

Özet 

Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliği altına girmiş topraklarda bulunan arşiv belgelerinin incelenmesi tartışmasız Osmanlı tarih bilimine büyük katkılar sağlayacaktır. Bu bağlamda Macar kaynaklarının ele alınması, Osmanlı İmparatorluğu’nun en batısında bulunan vilayetlerin durumunun ve Osmanlı merkezi otoritesinin Batıya yönelik politikasının aydınlatılmasında; ayrıca bu politikadaki değişim ve dönüşümlerin anlaşılmasında önemli rol oynamaktadır. Bu çalışma Sultan IV. Mehmet tarafından Orta Macaristan Kralı ilan edilen İmre Thököly’nin günlüğünün bir kısmına dayanmaktadır. Günlük, 1683 Viyana seferinden sonra başlayan Osmanlı İmparatorluğu’nun Macaristan’dan çekiliş tarihiyle ilgili somut ve ayrıntılı bilgiler sunmaktadır. Bu dönemdeki Osmanlı seferlerinde aktif rol üstlenen İmre Thököly, askeri ve ekonomik yapıyı bir kuruz generalinin ve Orta Macaristan’ın seçilmiş Kralı’nın kalemiyle, dünya görüşüyle anlatmaktadır. Osmanlıların 1694 sonbaharında gerçekleştirdikleri, başarısızlıkla sonuçlanan Petrovaradin kuşatması çalışmada periyodizasyonun dayanak noktasını oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İmre Thököly, Günlük, Petrovaradin, Sefer, Osmanlılar, Habsburg. 

Tam Metin

 

The Siege of Petrovaradin of Ottoman Empire in 1694 From The Aspect of Imre Thököly 

Hüseyin Şevket, Çağatay Çapraz 

Abstract 

Studying the sources found in the countries which fell under the rule of the Ottoman Empire undoubtedly plays an important role in the development of the Ottoman historiography. Studying the Hungarian sources is important as it helps to get a picture about the situation/state of the westernmost vilayets of the Empire and the changes and the development in the policy of the central Ottoman administration towards the West. This study is based on a part of the diary of Imre Thököly who was the king of Central Hungary appointed by Sultan Mehmed IV.The diary provides actual and detailed data about the way how the Ottoman army was driven out of Hungary after their defeat in Vienna in 1638. Imre Thököly played a great role in the campaigns of this period, so we can get to know the military and economic situation through the point of the Kuruc general who was also the appointed king of Central Hungary in one person. An important factor in the periodization was the Ottomansí unsuccessful siege in Petrovaradin in the autumn of 1694. 

Key Words: Imre Thököly, Diary, Petrovaradin, Military Campaign, Ottomans, Habsburg. 

Full Text

background image