Türkiye’de Asker-Hükümet İlişkisi: Albay Talat Aydemir Örneği

Türkiye’de Asker-Hükümet İlişkisi: Albay Talat Aydemir Örneği 

Diren Çakmak 

Özet 

Çalışmada, Albay Talat Aydemir’in gerçekleştirdiği iki darbe girişimi ve ikinci darbe girişiminden sonraki yargılanma süreci incelenecektir. Çalışmada 22 Şubat 1962 tarihindeki birinci darbe girişimi, 21 Mayıs 1963 tarihindeki ikinci darbe girişimi ayrı bölümler halinde incelenecek ve ayrıca asker-hükümet ilişkileri bağlamında Aydemir’in yargılanma süreci anlatılacaktır. Bu çalışma ile yıllarca anı romanlarında kendine yer bulmuş Aydemir ve arkadaşlarının ayaklanma girişimlerine dair olayların, belge tarama ve çapraz okuma yapma suretiyle bilimsel bir yaklaşımla gün ışığına çıkartılması amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Talat Aydemir, Fethi Gürcan, 22 Şubat Darbesi, 21 Mayıs Darbesi, ordu, 27 Mayıs askeri müdahalesi, demokrasi. 

Tam Metin

 

Military-Civil Relations in Turkey: The Example of Colonel Talat Aydemir 

Diren Çakmak 

Abstract 

In the study, Colonel Talat Aydemir’s two interferences of coup and his adjudication period after second coup interference are inspected. In the study, first interference of coup on the date 22 February 1962 and second interference of coup on the date 21 May 1963 are determined under different parts and beside this, Aydemir’s adjudication in the context of military-civil relations is explained. With this study, it is aimed to enlighten the events of Aydemir’s and his friends’ interferences of military rebellion which have been placed in diary-books for years, by scanning historaical documents and cross reading. 

Key Words: Talat Aydemir, Fethi Gürcan, 22 February Coup, 21 May Coup, army, military intervention dated 27 May, democracy.

Full Text

background image