Ermenistan Saldırganlığı Karşısında Birleşmiş Milletler’in Tutumu

Ermenistan Saldırganlığı Karşısında Birleşmiş Milletler’in Tutumu 

Havva Memmedova 

Özet 

BMT, ne yazık ki, Ermenistan’ı hiçbir zaman saldırgan gibi tanımadı. Kendi arazilerini Türkiye ve Azerbaycan toprakları hesabına genişlendirmekle “denizden denize büyük Ermenistan” devleti meydana getirmek hayalini gerçekleştirmek maksadıyla Ermeniler 1988 nci yıldan başladıkları karmaşayı geniş çaplı savaşa çevirdiler. Ermenistan 1992-1993’cü yıllar öncesinde Azerbaycan’ın %20’sini işgal etti. Savaşta, 30 binden fazla Azerbaycanlı öldürüldü ve 200 binden çok yaralandı, 1 milyondan çok soydaşımız kendi topraklarından göçe zorlandı. Dünyanın en nüfuzlu teşkilatı BMT’nin dört kararname kabul etmesine bakmayarak bu kararnamelerin hiçbiri yerine getirilmemiştir. Ona göre ki, BMT Güvenlik Şurası Ermenistan’ın açık saçık işgaline göz yummuş, Ermenistan’ı hiçbir zaman işgalci devlet gibi adlandırmamıştır. Bu büyük haksızlıktır. 

Anahtar Kelimeler: BMT, Azerbaycan, Ermenistan, Saldırganlık, İşgalci 

Tam Metin

 

The Attitude of United Nations Toward Armenian Aggression 

Havva Memmedova 

Abstract 

United Nations Organization has not identified never Armenia as an invader. Extending their own land territories against Turkey and Azerbaijan, “Great Armenia from the sea to sea” to the state constitution with the purpose to realize dream of Armenians starting in 1988 turned the chaos into a large-scale war. Armenia has occupied %20 of Azerbaijan before 1992-1993. In the war, 30 thousand have been killed and more than 200 thousand Azerbaijani very hurt, more than 1 million have been forced to migrate from its own homeland. World’s most influential organization, UNO accepted four decree but none of them have not been fulfilled. United Nations Security Council tolerate occupation definitely Armenia has not been never named as invaders. This is considerable injustice. 

Key Words: United Nations Organization, Azerbaijan, Armenia, Aggression, Invader 

Full Text

background image