Editörden

Yayına Başlarken 

Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak “Gazi Akademik Bakış” dergisini okuyucularımıza sunmaktan mutluluk duymaktayız. 

Dergimiz özellikle Türkiye Cumhuriyeti Tarihi konusunda tarih, sosyoloji, uluslararası ilişkiler, iktisat v.b. beşeri ve sosyal bilimlerde farklı disiplinlerden ortak bir akademik platform oluşturmayı amaçlamaktadır. Oluşturulan bu akademik platformun da dünyanın en önemli aynı zamanda en sorunlu bölgesinde bulunan ülkemizin içinde bulunduğu sorunlardan en zararsız biçimde veya yara almadan çıkması yönünde kendi alanında bilimsel anlamda katkı yapabilecek bir başvuru kaynağı olmasını hedeflemekteyiz. 

Balkanlar’da, Ortadoğu’da, Kafkasya’da gelişen hemen her olay Türkiye’yi ciddi bir biçimde etkilemektedir. Bu bölgelerin Türkiye ile tarihi, sosyal, kültürel, coğrafik, stratejik olarak koparılamayacak bağları mevcuttur. O halde Türkiye’nin bölge olayları ile çok yakından ilgilenmesi gereği ortaya çıkmaktadır. Bölge ülkeleri tarafından da sorunlarına Türkiyesiz bir çözüm getirilemeyeceği anlaşılacaktır. Sadece bölge ülkeleri değil dünyanın büyük güçlerinin de (ABD,AB, Çin,Rusya Federasyonu) bölge üzerinde kendi çıkarları doğrultusunda emelleri plan ve projeleri bulunmaktadır. Bunlar da Türkiye’yi ciddi olarak ilgilendirmektedir. 

Atatürk ve Atatürkçülük ile ilgili olan makaleler ile Türkiye’nin ve bölge ülkelerinin tarihini, kültürünü, etnik yapısını, stratejilerini v.b. inceleyen araştırmalar ile dünyanın büyük güçlerinin bölge üzerindeki plan ve projelerini geçmiş ve gelecekle ilgili düşüncelerini inceleyen bilimsel makaleler dergimizde yer alacaktır. Büyük Atatürk’ün takip ettiği dış politika yaklaşımları ve ilkeleri bugün için de geçerliliğini korumaktadır. 1934’de kurulan Balkan Paktı ile 1937’de kurulan Sadabat Paktı ve bölge ülkeleriyle kurulan işbirliği yaklaşımları günümüze ışık tutmalı yol gösterici olmalıdır. 

Dergimiz Türkiye Cumhuriyeti Devletini yöneten gelecekle ilgili planlar yapan sorumlu mevkide olanlara da tarihten günümüze ve geleceğe bilimsel yaklaşımlarla ufuk açıcı nitelikte olmayı hedeflemektedir. Gazi Akademik Bakış Dergisi Türkiye ve bölge ülkeleri ile ve bölge ile ilgilenen büyük güçlerin plan, proje ve hedefleri konusunda sıkıntısı çekilen akademik literatür açığını kısmen de olsa kapatmayı katkı yapmayı amaçlamaktadır. Bu konuda yerli yabancı akademisyenlerin katkılarını beklemekteyiz. 

“Gazi Akademik Bakış” kış ve yaz aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanacaktır. Ulusal, bilimsel ve hakemli bir dergidir. 

Bu derginin yayın hayatına başlamasında büyük katkıları bulunan üniversitemizin Sayın Rektörü Prof. Dr. Kadri Yamaç’a, dergide makalesi bulunan değerli bilim adamlarına ve yayında emeği geçen tüm dergi ekibine, yayın kuruluna, hakem heyetine, danışma kuruluna sonsuz şükranlarımı sunarım. 

Dergimizin yaz sayısında buluşmak ümidiyle… 

Prof. Dr. Hale Şıvgın

Editör 

background image