Avrupa Birliği-İsrail İlişkileri

Avrupa Birliği-İsrail İlişkileri 

Bilal Karabulut 

Özet 

Bu çalışmanın temel amacı Avrupa Birliği-İsrail ilişkilerini üç farklı yönüyle analiz etmektir. Bu bağlamda çalışma üç ana bölümden oluşacaktır. Çalışmanın ilk bölümünde Avrupa Birliği İsrail ilişkileri Avrupa-Akdeniz Ortaklığı çerçevesinde analiz edilecektir. İkinci bölümde Ortadoğu Barış Süreci ele alınacaktır. Çalışmanın son bölümünde ise Anti-semitizm olgusu irdelenecektir 

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, İsrail, Ortadoğu Barış Süreci, Avrupa-Akdeniz Ortaklığı, Anti-semitizm 

Tam Metin

 

European Union-Israel Relations 

Bilal Karabulut 

Abstract 

The basic aim of this study is examining European Union-Israel relations in three different aspects. In this context the study is divided into three main parts. In the fisrt part of the study European Union-Israel relations will be analysed in the frame of the Euro-Mediterranean Partnership. In the second part of the study Middle East Peace Process will be discussed. In the last part of the study antisemitism phenomenon will be examined. 

Key Words: European Union, Israel, Middle East Peace Process, Euro-Mediterranean Partnership, Antisemitism

Full Text

background image