Editörden

“Gazi Akademik Bakış” dergisinin 3. sayısı ile yeniden karşınızda olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Dergimizin yayın hayatına başlaması henüz çok yeni olmasına rağmen sizlerden gördüğü yoğun ilgi ve beğeni bizleri çok mutlu ettiği gibi her geçen sayıda daha iyisini yapmak yönüyle teşvik edici olmaktadır. Gazi Akademik Bakış dergisi 3. sayıdan itibaren EBSCO veri tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

Dergimize yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin sayısının her geçen gün artmakta olması bilim camiasında bu konseptte bir dergiye ne kadar ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Gazi Üniversitesi bünyesinde hakemli ve indexlere girmeye aday bir derginin bulunması genç akademisyen potansiyelinin güçlü olduğu üniversitemiz açısından son derece önemlidir. Dergimiz sadece Gazi Üniversitesi akademisyenlerine değil yerli yabancı tüm üniversite akademisyenlerinin, yazar ve düşünürlerin, araştırmacıların bilimsel çalışmalarına açıktır. 

Dergimizin bu sayısında 13 makale ve bir de kitap tanıtımı yer almaktadır. 

1. sırada yer alan makale Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Doçentlerinden Ömer Göksel İşyar’ın “Günümüzde Uluslararası Güvenlik Stratejileri: Kavramsal Çerçeve ve Uygulama” isimli makalesidir. Bu makalede ulusal ve uluslararası güvenlik stratejileri karşılaştırılmış benzer ve farklı yönleri tespit edilmiş uluslararası güvenlik stratejilerini şekillendirmeye başlayan terörizmle mücadele konusu ABD ve AB örnekleri ortaya konularak incelenmiştir. 

Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Dr. Keiran E. Uchehara “Continuity and Change in Turkish Foreign Policy Toward Africa” isimli İngilizce olarak yazdığı makalesinde Türkiye’nin son yıllarda Afrika ülkeleri ile gelişen ilişkilerinin genel bir bakışını vermektedir. 

İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Salim Cöhce “Büyük Ortadoğu Projesi Hindistan ile Ortadoğu Arasındaki Tarihi Bağlar ve Güncel İlişkiler” isimli makalesinde Büyük Ortadoğu Projesinde Hindistan’ın yerini ve fonksiyonunu tespit edebilmek için Hintlilerin son yüzyıl tarihi ve bölge ile olan ilişkilerini incelemektedir. 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden Dr. İsmet Üzen “Türklerin Kut’ül-Amare Kuşatması Sırasında İngiliz Ordusunda Bulunan Hintli Askerlerin Tutumu (Aralık 1915-Nisan 1916)” isimli makalesinde çoğunluğunu Hintlilerin oluşturduğu 6. İngiliz Tümeninin Kut’ül-Amare’de yaklaşık 5 ay direnmelerini ve bu direnme sırasında yaşanan olaylar ve İngiliz kurtarma ordusunun tekrarlanan başarısızlıkları sonucunda teslim olmak zorunda kalmaları anlatılıyor. 

Başkent Üniversitesi Atatürk Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi Dr. Kemal Çelik makalesinde Çukurova’nın Fransızlar tarafından işgali döneminde Fransızların yaptıkları propaganda ve casusluk faaliyetlerini ve buna karşı Kilikya Kuvay-ı Milliye Kumandanlığı tarafından Köylü Mücahit vatandaşlara başlığı altında yayınlanan 1920 tarihli yeni bir belgeyi ortaya koymaktadır. 

Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Beyoğlu “Sevr ve Lozan’da Ermeni Sorunu” isimli makalesinde Ermenilerin Sevr Anlaşması sürecinde yaptıkları görüşmelerde bağımsız bir Ermenistan için yürüttükleri çalışmaları ele almıştır. Lozan’da ise Ermenilerin Anadolu üzerindeki hak ve iddialarının tamamen reddedildiğini ortaya koymuştur. 

Bakü Devlet Üniversitesi Tarih Fakültesinden genç araştırmacı Vasif Qafarov “Ekim 1917 Devriminden Sonra Bolşevik Rusya’nın Azerbaycan siyaseti ve Bakü Sorunu” isimli makalesinde Bolşevik İhtilali sonrasında Rusya’nın Azerbaycan’a yönelik genel politikasını irdelemiş ve ayrıca makalede Sovyet Rusya’nın Bakü’yü elde tutmak için Ermenilerin savunuculuğunu yapan partileri kullanması gibi konular ele alınmıştır. 

Dergimizin 8. sırasında yer alan makale Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Diren Çakmak’ın “Türk Siyasal Yaşamında Bir Muhalefet Partisi Örneği: Hürriyet Partisi 1955-1958” isimli makalesidir. Diren Çakmak bu makalesinde Demokrat Parti içindeki Muhalif Milletvekilleri tarafından kurulan Hürriyet Partisinin Türk siyasal yaşamındaki yerini incelemiş özgün muhalefet anlayışını ortaya koymuştur. 

9. sıradaki makale ise Rusya Uzmanı İlyas Kamalov ve Tataristan İlimler Akademisi Ş. Mercani Tarih Enstitüsü Altın Orda Araştırmaları başkanı İlknur Mirgaliyev tarafından yazılmıştır. “Altın Orda – Osmanlı Münasebetleri” isimli makalede iki Türk Devleti olan Altın Orda ile Osmanlı Devletinin Timur tehlikesine karşı yakınlaşması ancak bu yakınlaşmanın müttefiklik boyutuna ulaşmadığı Osmanlı Devletinin Altın Orda ile fazla münasebette bulunmasının bu bölgenin Rusların eline geçmesini kolaylaştırdığı anlatılmaktadır. 

Dergimizin 10. sırasındaki makale ise 2008 yılında 100. yılını kutladığımız II. Meşrutiyetin ilanı üzerine Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Araştırma Görevlisi İhsan Burak Birecikli tarafından kaleme alınan bir incelemedir. Yazar 2. Meşrutiyet dönemini Osmanlı Devletinin tasfiyesi ve yeni bir devletin kurulması sürecinde rol oynayacak seçkin kadroların oluştuğu bir dönem olarak tanımlamaktadır. 

Dergimizin 11. sırasında yer alan makale Gazi Üniversitesi Fen edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Esma Reyhan tarafından kaleme alınmış olan “Eski Anadolu Kültüründe Büyü ve Büyücülük” isimli makalede insanlığın her döneminde ilgi duyduğu büyü ve büyücülüğün Hitit Devletindeki algılanışı Hitit Devlet arşivinde bulunan büyü ile ilgili ritüel metinlere dayanılarak aydınlatılmaktadır. 

Dergimizde yer alan son makale Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalından Yrd. Doç. Dr. Güray Kırpık tarafından kaleme alınan “Oryantalizm ve Necip el-Akiki’ye Göre Oryantalizmin Bazı Önemli Temsilcileri” isimli makaledir. Güray Kırpık makalede Necip el-Akiki’nin “el-meşteşrikûn” adlı eserinin beşinci bölümünde ele aldığı Batılı Oryantalistleri ve eserlerini inceleme konusu yapmaktadır. 

Dergimiz 3. sayısında bir de kitap tanıtımı yer almaktadır. 

Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Haydar Çakmak’ın editörlüğünde hazırlanan “Türk Dış Politikası 1919-2008” isimli bu kitap 1919-2008 yılları arasındaki Türk Dış Politikasını nitelik ve nicelik bakımından incelemektedir. 

Başta Gazi Akademik Bakış Dergisinin 3. sayısının çıkmasında bizlerden desteğini esirgemeyen Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Rıza Ayhan’a, tüm dergi ekibine, hakem heyetine, yayın kuruluna, danışma kuruluna, dergide makalesi bulunan tüm araştırmacı ve akademisyenlere sonsuz teşekkürlerimi sunar; dergimizin Yaz sayısında (4. sayı) buluşmak umuduyla hepinize en derin saygılarımı sunarım. 

Prof. Dr. Hale Şıvgın 

Editör

background image