Osmanlı Devleti’nde Saray İhtiyaçlarının Karşılanması: “Kar ve Buz Temini”

Osmanlı Devleti’nde Saray İhtiyaçlarının Karşılanması: “Kar ve Buz Temini” 

Mustafa Nuri Türkmen

Özet 

Osmanlı’da kar ve buz temini, gıda ve suyun soğutulması gibi ihtiyaçlar nasıl ve nerelerden karşılanırdı? Kar kuyuları için ne gibi standartlar oluşturulmuş ve ne şekilde işletiliyordu? Topkapı Sarayı’nda bu işle uğraşan görevliler kimlerdi ve sarayda kar ve buz ne şekilde kimlere dağıtılıyordu? Osmanlı Devleti’nde, kar ve buz, gıda ve suyun soğutulmasında kullanıldığından gerekli hijyenin sağlanması için belirli standartlar oluşturulmuştur. Bu iş alanı bir sektör olduğu için çok sayıda insanın ekmek kapısı olduğu anlaşılmaktadır. Biz burada arşiv kaynaklarının da katkısıyla, kar ve buz mekanlarının tespiti, temini, nakli, fiyat ve işleyişinin düzenlenmesi yanında hem esnaf hem de tüketim noktasındaki yaygınlığını tespit etmeye çalışacağız. 

Anahtar kelimeler: Kar, Buz, Kar kuyusu, Karcıbaşı, Buzcubaşı 

Tam Metin

 

Meeting The Needs of the Ottoman Empire Palace : “Supply of Snow and Ice” 

Mustafa Nuri Türkmen

Abstract 

How did the needs such as ice and snow and cooling food and water supply in the Ottoman Empire? What kind of standards were formed for the snow pits and how were these snow pits run? Who were the officiers that dealt with this job at Topkapi Palace? How were ice and snow distributed and to whom were they disributed at the palace? Since ice and snow were used to cool food and water, some standardizations were formed to provide necessary hygiene. Becasue this job was a sector, it was done for a living by a lot of people. In this paper, with the help of archive sources, we will both handle subjects of spaces, supply, transport,prize and regulation of the functioning of snow and ice and try to find out their prevalence in terms of tradesmen and consumption. 

Key Words: Snow, Ice, Snow Pits, Karcibasi, Buzcubasi

Full Text

background image