Köroğlu Destanı’nda (Azerbaycan Kolu) Kahraman ve Karşı Kahraman Tipleri

Köroğlu Destanı’nda (Azerbaycan Kolu) Kahraman ve Karşı Kahraman Tipleri 

Mustafa Sever 

Özet

Köroğlu destanı, destandan hikâyeye geçiş dönemi ürünüdür. Kimi özellikleriyle destan, kimi özellikleriyle halk hikâyesi özellikleri gösterir. Destan kahramanı Köroğlu, geleneksel Türk destan kahramanı özelliklerinden olağanüstülük, güçlülük, savaşçılık, vb. taşımasıyla alp tipine dâhildir. Ancak, kimi özellikleri (hilekârlığı, karşıtına yenilmesi, ahlâkî zaafları, vb.) bir destan kahramanında olmaması gereken özelliklerdir. Bir anlatı kahramanı olarak Köroğlu ve çevresindeki yiğitlerinin meydana getirdiği tip, belli bir dönemin toplumsal değerlerini yansıtması açısından önemlidir. Çalışmamızda Köroğlu Destanı’nda (Azerî kolu) kahraman ve karşı kahraman tipleri üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Köroğlu, destan, hikâye, tip, değerler sistemi 

Tam Metin

 

The Hero and Anti-Hero in Koroglu Epic (Azerbıjan variant) 

Mustafa Sever 

Abstract 

Koroglu epic is the product of the transition period from epic to story. Köroğlu narrative is epic in terms of some of the features and some features of the Koroglu narrative is folk story also. Koroglu, as e hero, has hugeness, ehtraordinary power, bravery, etc. But he has some weakness. For ehample, deceit, defeat against the enemy, etc.Nevertheless Koroglu and his comrades are important a particular period in terms of social values.İn this study will focus on the types of “hero” and “anti- hero” in Koroglu epic (Azerbaijan variant). 

Key Words: Köroğlu, epic, story, type,value system 

Full Text

background image