XVIII. Yüzyılda Kırgızlar ile Özbeklerin Sosyal ve Siyasi İlişkileri

XVIII. Yüzyılda Kırgızlar ile Özbeklerin Sosyal ve Siyasi İlişkileri 

Döölötbek Saparaliyev 

Özet 

18. yy’dan başlayarak Kırgızların Özbek ve Fergana Vadisinde yaşayan diğer halklarla bağlantıları tarihî belgelerde açık bir şekilde görülmektedir. Belgeler, bu halkların ortak din, dil ve gelenek temelinde tarihî kaderlerinin birliğinin delilidir. Akrabalık ve kardeşlik bağları ile birbirine bağlı olan bölge halkı yabancıların işgaline karşı topraklarını birlikte savunmuşlardır. Bu süreçte onların yaşadıkları bölgeleri, birbirleri ile olan kardeşlik ilişkilerini ve düşmanları ile mücadelelerini belgeler ışığında doğru bir şekilde ortaya koymak gerekmektedir. Makale bu ilişkileri ve işgalcilere karşı verdikleri ortak mücadeleleri temel tarihî kaynaklar doğrultusunda açıklamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Alay, Fergana, Kırgız, Oş, Özbek, Özgön. 

Tam Metin

 

Social and Political Relations Between Kyrgyz and Uzbeks at XVIII. Century 

Döölötbek Saparaliyev 

Abstract 

Political relationships of the Kyrgyz with the Uzbeks and neighbouring nations in Fergana since the 18th century are well traced on documentary basis. They testify about inseparable unity and correlation of their history based on religion and tradition community. Defending together their territories from foreign invaders, they displayed their relative and allied relationships originating traditionally since ancient times. From this point of view their relative correlations and fight against their enemies should be objectively considered basing on documentary sources. The relationships and joint fight against their enemies on the base of main historical documents are revealed in this article. 

Key Words: Alay, Fergana, Kırgız, Oş, Özbek, Özgön. 

Full Text

background image