Ürdün’de Muhalif Hareketler

Ürdün’de Muhalif Hareketler 

Kürşad Turan 

Özet 

Sınırlı kaynaklara sahip küçük bir Ortadoğu ülkesi olarak Ürdün boyut ve imkanlarının çok ötesinde bir öneme sahiptir. Bu nedenle ülkenin istikrarı sadece kuruluşundan beri iktidarda olan Haşimi Hanedanı için değil bölge geneli için önem taşımaktadır. TransÜrdün Emirliği İngiltere tarafından resmi olarak tanındığı 1923 yılından beri Haşimiler Arap Dünyası’ndaki gelişmelere paralel olarak dört muhalif dalgayla karşı karşıya kalmış, diğer bölge ülkelerinin aksine bu mücadelelerden başarıyla çıkarak rejim istikrarını sürdürmeyi başarmıştır. Bölge için uzun sayılabilecek bu istikrarın nedenleri ülkenin ve rejimin bazı kendine özgü özellikleridir. Ürdün’e has bu özellikleri değerlendirdikten sonra bu çalışmada amaçlanan rejimin geçmiş deneyimlerinden hareketle İslami muhalefet karşısında nasıl bir performans gösterebileceğini değerlendirmektir. 

Anahtar Kelimeler: Ürdün, Ortadoğu, Muhalif Hareketler, Müslüman Kardeşler 

Tam Metin

 

Opposition Movements in Jordan 

Kürşad Turan 

Abstract 

As a small Middle eastern country with limited resources Jordan possesses a level of importance beyond its size and means. As a result the stability of the country is not only important for the Hashemite Dynasty that ruled it since its inception but the region as a whole. Since 1923 when Great Britain officially recognized the Emirate of Transjordan hashemites faced four waves of opposition that developed paralel to the developments in the Arab World, but unlike the rest of the countries in the region, managed to come outof these struggles with success. This stability that can be considered long for the region is the result of certain characteristics of the country and the regime. After evaluating these characteristics, this study aims to look at the regime’s past experiences in order to gain insight on how it may perform against current challenges posed by Islamist opposition. 

Key Words: Jordan, Middle East, Opposition movements, Muslim Brotherhood 

Full Text

background image