A Historical Glance at the Problems of Afghanistan and Future Foresights

A Historical Glance at the Problems of Afghanistan and Future Foresights 

R. Kutay Karaca 

Abstract 

Afghanistan’s location in the midst of trade centres and routes has been a competition field throughout history. Country qualified as “the highway of conquest”. On the other hand, invasions led to waves of migration, and made the region become ethnically complex. This complexity obstructed centralization, and rendered the country vulnerable to outside interferences. In addition, the regional and global effects of its fundamentalist religious structure, as well as its interaction with its neighbor Pakistan are seen as a source of discontent. To solving the problems of Afghanistan would form the future of the country. 

Key Words: Afghanistan, Current Issues, State Building, Federalism, Pakistan 

Full Text

 

Afganistan’daki Problemlere Tarihsel Bakış ve Gelecek Öngörüleri 

R. Kutay Karaca 

Özet 

Ticaret merkezlerinin arasında ve ticaret yolları üzerinde yer alan Afganistan coğrafyası, tarih boyunca rekabet alanı haline gelmiştir. ülke “fetih otoyolu” olarak nitelendirilmiştir. Bunun yanında bölgenin birçok ordu tarafından istilası bölgeye olan göç dalgalarını körüklemiş ve bölgeyi etnik açıdan karmaşık bir duruma getirmiştir. Etnik yapının karmaşıklığı merkezi bir yönetimin oluşturulmasını zorlaştırdığı gibi ülkeyi dış müdahalelere de açık hale getirmiştir. Ülkedeki kökten dinci yapılanmanın bölgesel ve küresel etkileri ile komşusu, Pakistan ile etkileşimi de ayrı bir tedirginlik kaynağı olarak görülmektedir. Afganistan’ın yaşadığı sorunların çözülmesi geleceğini şekillendirecektir. 

Anahtar Kelimeler: Afganistan, Mevcut Sorunlar, Ulus inşası, Federalizm, Pakistan

Tam Metin

background image