Türkiye’de Online İşbirliği Ağ Modeline Dayalı Bir Kaynakça Yönetim Uygulaması

Türkiye’de Online İşbirliği Ağ Modeline Dayalı Bir Kaynakça Yönetim Uygulaması 

Ramazan Acun 

Özet 

Web teknolojisi, pek çok alanda olduğu gibi, kaynakça yönetimi alanında da büyük bir potansiyele sahiptir. Nitekim, son yıllarda bu potansiyeli değerlendiren birçok uluslararası kaynakça yönetim servisi ortaya çıkmıştır. Türkiye’de bu yöndeki ilk uygulama kaynakca.info’dur. Online iş birliği ağı modelinde çalışmaktadır. Sisteme üye olanlar geniş bir kaynakçaya kolay erişimle beraber sahip oldukları eser künye ve tam metinlerini geniş bir kitle ile paylaşabilmekte, araştırma ve eğitim amaçlı kendi özelleşmiş kaynakçalarını hazırlayıp güncelleyebilmekte ve eserler hakkında yaptıkları yorum ve eleştirilerle bilim, edebiyat ve sanatın gelişmesine katkıda bulunabilmektedirler. Kısaca, bu uygulama ile Türkiye’de kaynakça çalışmaları yeni bir boyut kazanmıştır. Bu makalede, bu uygulama tanıtılmakta ve sosyal bilimler alanında kaynakça çalışmalarının bu sistem üzerinden nasıl daha da ileriye götürülebileceği üzerinde durulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Bibliyografya (kaynakça), Kaynakça Yönetim Sistemleri, Online İşbirliği Ağları, kaynakca.info 

Tam Metin

 

A Web Based Collaborative Reference Management Service in Turkey 

Ramazan Acun 

Abstract 

Web technology, as in many other areas, has a great potential for reference management. Indeed, in recent years a number of international reference management systems have been appeared. Kaynakca.info is the first web based application in Turkey designed for the management of references in a collaborative setting. Members of kaynakca.info network are able, besides accessing a large database of references, to create, manage and share their own bibliographies. Users can also contribute to the advancement of science and arts by providing fast feedback about the scholarly works through commenting mechanism of the system. In short, kaynakca.info has added a new dimension in bibliographical studies in Turkey. This article describes this system together with the ideas of how to further bibliographical studies concerning social science research. 

Keywords: Bibliography, Online Collaborative Networks, Reference Management Systems, kaynakca.info 

Full Text 

background image