Kültepe Tabletlerine Göre Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Anadolu’da Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık

Kültepe Tabletlerine Göre Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Anadolu’da Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık 

Esma Öz 

Özet 

Kültepe metinlerine göre, Asur Ticaret Kolonileri Döneminde (M.Ö± 1975-1723) Anadolu’da üzüm, bilinen bir meyveydi. Kültepe tabletleri arasında, özellikle Kültepe’nin geç safhasını temsil eden, yerlilerin ticarette daha aktif rol aldığı Ib dönemi belgelerinden, yerli halkın tarım ve hayvancılık yaparak geçimini sağladığı anlaşılmaktadır. Yerlilerin yetiştiriciliğini yaptığı meyveler arasında ilk sırayı üzüm almaktadır. Üzüm, hem meyve hem de birtakım işlemlerden geçirildikten sonra şarap olarak tüketiliyordu. Üzüm yetiştiriciliğine bağlı olarak bağcılık Anadolu’da yaygındı. Yerlilere ait borç senetlerinde “ina /ana/ warki qitip ka/irānim” “bağ bozumunda/bağ bozumuna kadar/bağ bozumundan sonra” şeklinde, borcun ödeneceği zamanı belirtmek amacıyla zirai tâbirlerin tarihlemede kullanılması, bağcılığın, yerlilerin sosyal ve ekonomik hayatlarını şekillendiren ve Anadolu’da bir kültür olarak benimsenen tarımsal bir faaliyet olduğunu göstermektedir. Kültepe tabletleri arasında, Anadolu’daki şarap üretim merkezleri hakkında doğrudan bilgi veren metinler bulunmasa da, satır aralarında geçen ifadeler, Tegarama ve Zalpa şehirlerinin Eski Anadolu’daki şarap üretim merkezlerinden olabileceğine işaret etmektedir.

Anahtar kelimeler: Kültepe tabletleri, Asur Ticaret Kolonileri Dönemi, yerli halk, bağcılık, şarap üretim merkezleri

Tam Metin

 

The Grape Growing and Viticulture in Anatolia in Assyrian Trade Colonies Period According to Kültepe Tablets

Esma Öz 

Abstract 

According to Kültepe texts in the Assyrian Trade Colonies Period (B.C. ±1975-1723) in Anatolia grape was known well fruit. İnside of Kültepe tablets is understood native public’s has been earned by farming and animal husbandry from Ib period documents which especially Kültepe’s late phase representing that native public’s was more active role in the trade. Their cultivation of the indigenous fruits are grapes which was the first place. Grape, wine and fruit were as well as being consumed after some actions. Depending on the grape growing the viticulture was widespread in Anatolia. In debt bills belonging to the natives ina /ana/ warki qitip ka/irānim” “at vintage / until vintage / after vintage” in the form of the loan will be paid in order to specify it when the use of the agricultural terminology dating, viticulture, social and economic lives of the native people that was shaped and in Anatolia adopted as a cultural show that was an agricultural activity. Although inside of Kültepe tablets that had been a wine production center in Anatolia there is no direct information about the texts in which the expressions passing between the lines, Tegarama and Zalpa that are cities in the ancient Anatolia suggest that there might be centres of the wine production. 

Key Words: Kültepe tablets, Assyrian Trade Colonies Period, native public, viticulture, centres of grape production 

Full Text

background image