23 Nisan Çocuk Bayramı’nın Ortaya Çıkışı ve 1922-1929 Yılları Arasında 23 Nisan Kutlamaları

23 Nisan Çocuk Bayramı’nın Ortaya Çıkışı ve 1922-1929 Yılları Arasında 23 Nisan Kutlamaları 

Mücahit Özçelik 

Özet 

Yeni Türk devletinin ilk bayramı olarak 23 Nisan 1921 yılında kabul edilen Hâkimiyet-i Milliye Bayramı’nın 23 Nisan 1922’de Ankara’da yapılan ilk kutlamalarından itibaren çocukların ön plana çıkmasıyla birlikte TBMM Başkanı Mustafa Kemal’in de desteğini alan Himaye-i Etfal Cemiyeti yöneticileri 23 Nisan 1923’te cemiyet adına yardım toplamaya başlamıştır. 1924 kutlamalarında Latife Hanım’ın Himaye-i Etfal temsilcisi olması ve Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa’nın da Himaye-i Etfal Cemiyeti’ni açıkça desteklemesi ile 1925’lerden itibaren 23 Nisan’a “Hâkimiyet-i Milliye Bayramı” yanında “Çocuk Günü” ve “Çocuk Bayramı” da denmeye başlanmıştır. Çocuk Bayramının amacı, çocukların birkaç gün eğlendirilmesinden ziyade, toplumun farklı çocuk sorunları ile ilgilenmesinin sağlanmasıydı. Çocuk ölümlerinin azaltılarak nüfus artışının desteklenmesi bunların en önemlisiydi. 1927 yılından önce 23 Nisan; “Çocuk Günü”, “Çocuk Bayramı” gibi kavramlarla anılsa ve çocuk bayramı olarak kutlansa da ilk kapsamlı Çocuk Bayramı kutlamalarına 23 Nisan 1927 yılında başlanmıştır. “Çocuk Bayramı” Mustafa Kemal Paşa ve hükümetin de desteği ile 1929 yılında “Çocuk Haftası” adıyla yedi güne çıkarılmış ve kutlamalarda aktif rol Türk Ocaklarına verilmiştir. Maarif Teşkilatı’nın da okulları tatil ederek tüm öğrencilerin kutlamalara katılımını sağlamasıyla Çocuk Bayramı, Ankara ve İstanbul’un yanı sıra memleketin her tarafında özel merasimlerle kutlanmaya başlanmıştır. Böylelikle 1929’da Çocuk Haftası olarak kutlanmaya başlanan 23 Nisan kutlamaları daha çok, çocukların sorunlarının gündeme getirildiği ve tüm Türkiye’nin coşkuyla kutladığı bir bayram haline dönüştürülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: 23 Nisan Çocuk Bayramı, Mustafa Kemal Atatürk, Hâkimiyet-i Milliye Bayramı, Himaye-i Etfal Cemiyeti, Türk Basını

Tam Metin

 

The Emergence of 23 April Children’s Day and the Celebrations From 1922 to 1929 

Mücahit Özçelik

Abstract 

April 23,1921,declared as the first festival of the new Turkish state, National Sovereignity Festival was first celebrated in Ankara on April 23,1922.with children’s attendance at the celebrations and the
support of president Mustafa Kemal,the managers of The Patronage of Children Association began to gather aid on behalf of the association on April 23 ,1923. At the celebrations of 1924,with Latife Hanım’s being a representative of The Patronage of Children Association and the openly support of President Mustafa Kemal, National Sovereignity festival on april 23 was called as ‘Children’s Day’ or ‘Children ’s Festival’ after 1925’s. The main purpose of “Children Festival” was solving the problems of children such as child mortality rather than amusing children for a few days. Before 1927,although April 23 was called as such concepts “Child Day” , “Children Day” and “Children Festival”, the first comprehensive children festival celebration started on April 23,1927. With the support of Mustafa Kemal and the government, “Children Festival” was extended from one day to seven days with the name of “Children Week” and Turkish Culture Society played active role at the celebrations. With Ministry of Education’s organization, Childrens Week was celebrated all over the country. 

Key Words: Children’s Day on April 23, Mustafa Kemal Ataturk, the National Sovereignty Festival, the Patronage of Children Society, Turkish Press

Full Text

background image