Kırgız Konargöçerleri Arasında Geleneksel Takvim Anlayışı

Kırgız Konargöçerleri Arasında Geleneksel Takvim Anlayışı 

Baktybek Isakov 

Özet 

Bu makale, Kırgız Türklerinin geleneksel takvimi üzerine odaklaşır. Zira Kırgız takvimi diğer Türk kavimli milletlerdeki takvimlerden biraz da olsa farklılık göstererek takvimlerini av hayvanlarına ve avcılık zamanına göre oturtmuşlardır. Bunların yanında takvimin ortaya çıkmasında ve takvim içindeki ay adlarının oluşmasında Kırgız konargöçer hayat tarzının da etkin rol oynadığı vurgulanır ve makalenin genelinde konargöçerlerin çevre ile olan ilişkileri ve doğa ile olan ahengini örnekleyen fikirlere de çok yer verilir. 

Anahtar kelimeler: Kırgız konargöçerleri, Kırgız takvimi, çilde, müçöl ve togool. 

Tam Metin

 

The Perception of Traditional Calendar among the Kyrgyz Nomads 

Baktybek Isakov

Abstract 

This article focuses on traditional calendar of Kyrgyz nomads. Because, this traditional calendar has some differences from calendars of other Turkic rooted nations since it mainly created basing on game animals, and the period of hunting. Within this context, there particularly emphasizes the role of nomadic way of life of Kyrgyz people in the formation of the months names and the calendar itself. There also put forwarded numerous of samples that exemplifies close relationship of nomads with environment and their strong harmony with the nature. 

Key words: Kırgız konargöçerleri, Kırgız takvimi, çilde, müçöl ve togool. 

Full Text

background image