The Condolence Message of the Ottoman Black Sea Fleet in 1906: Critique of a Russian Red Archive Document

The Condolence Message of the Ottoman Black Sea Fleet in 1906: Critique of a Russian Red Archive Document 

Hasip Saygılı  

Abstract 

According to a document kept in the Russian Red Archives, 28 officers of the Ottoman Black Sea Fleet sent a letter of condolence and support to the parents of Lieutenant Schmidt who was executed in 1906 for rioting in Odesa and in the fleet. The subject document has been used in literature for many years without question. However, contextual, formatting, and logical errors and inconsistencies in the content of the above-mentioned document are remarkable. Besides this, when conditions and documents of the period are examined, it seems probable that the document was fabricated. 

Key Words: Schmidt, Ottoman Black Sea Fleet, 28 officers, Red archives[Krasnyyarkhiv], execution 

Full Text

 

Osmanlı Karadeniz Donanmasının 1906’da Taziye Mesajı: Bir Rus Kızıl Arşiv Belgesinin Eleştirisi

Hasip Saygılı  

Özet 

Rus Kızıl Arşivinde bulunan bir belgeye göre Odesa’da ve donanmada isyan çıkarmaktan 1906 yılında idam edilmiş Teğmen Schmidt’in ailesine Osmanlı Karadeniz Filosuna mensup 28 subay taziye ve destek mektubu göndermişlerdir. Bahse konu belge literatürde uzun yıllar tartışılmadan kullanılmıştır. Ancak anılan belgedeki şekil, format, mantık hataları ve içerikteki uyumsuzluklar dikkat çekicidir. Bunun yanında dönemin şartları ve belgeleri incelendiğinde belgenin üretildiği ihtimali ağırlık kazanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Schmidt, Osmanlı Karadeniz Donanması, 28 subay, Kızıl arşiv[Krasnıy arkhiv], idam 

Tam Metin

background image