Demokrat Parti Döneminde Türkiye’nin Kıbrıs Politikası (1950–1960)

Demokrat Parti Döneminde Türkiye’nin Kıbrıs Politikası (1950–1960) 

Esra Sarıkoyuncu Değerli 

Özet

Bu çalışmada, Demokrat Parti’nin iktidarda olduğu 1950–1960 yılları arasında Türkiye’nin izlediği Kıbrıs politikası incelenmektedir. Söz konusu dönemde, Kıbrıs’ta iki toplumlu devlet yapısının temelleri atılmıştır. Bu nedenle bu dönem, gerek Türkiye’nin dış politikası açısından, gerekse Kıbrıs’ta yaşayan Türk toplumunun geleceği açısından günümüzde de çok boyutlu olarak etkileri görülen önemli gelişmelere tanıklık etmiştir. Adım adım Kıbrıs Cumhuriyeti’nin doğmasını sağlayan bu süreçte, Demokrat Parti Hükümeti’nin görüşleri ve adanın milletlerarası statüsü ve ada halkının geleceği hakkında takip ettiği dış politika, üç safha halinde irdelenmiştir. Büyük ölçüde arşiv belgelerinden yararlanılan çalışma sonucunda, 1923 Lozan Barış Anlaşması ile Kıbrıs’ı İngiltere’ye bırakmak zorunda kalan Türkiye’nin, Demokrat Parti’nin izlediği dış politika ile Kıbrıs’ta tekrar hak sahibi haline geldiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Demokrat Parti, Kıbrıs, Türkiye, İngiltere, Yunanistan. 

Tam Metin

 

Turkey’s Cyprus Policy During Democratic Party Period (1950-1960) 

Esra Sarıkoyuncu Değerli 

Abstract 

In this study, the Cyprus policy of Turkey is analysed between the years 1950-1960 when the Democratic Party was in power. In the period in question, structure of bi-communal state in Cyprus was laid. Therefore, this period, has witnessed important developments which have multi-dimensional effects nowadays as well in terms of both Turkey’s foreign policy, and the future of Turkish society living in Cyprus. During the process that provides the rise of The Republic of Cyprus gradually, the Democratic Party’s vision and the policy followed about the island’s international status and the future of the people of the island have been analysed in three phases. As a result of the study during which the archive documents greatly benefited, it is seen that Turkey which had to leave Cyprus to the UK with the Lausanne Peace Treaty1923, became eligible in Cyprus again thanks to the Democratic Party’s foreign policy. 

Keywords: Democratic Party, Cyprus, Turkey, United Kingdom, Greece. 

Full Text

background image