Changes in Turkish Foreign Policy: A Shift or a Passing Interest?

Changes in Turkish Foreign Policy: A Shift or a Passing Interest? 

Kürşad Turan 

Abstract 

Since 2003, following the election of the Justice and Development Party (JDP), Turkish Foreign Policy placed a clear emphasis on the Middle East, establishing and improving relations with the region. This, by some, was interpreted as a major shift away from the traditional Western oriented stance, while others argued that this was just an effort to develop a multi-dimensional foreign policy. The paper argues that the rising interest in the Middle East is not something we observe for the first time. There are two factors that determine Turkey’s interest in the region: government’s ideological position and the international context. Due to the developments in these two areas Turkey experienced periods of rising interest before. This being said, there are certain characteristics that distinguished JDP policies from previous experiences like an effort to act independently and a special emphasis on the Palestinian issue. The paper also argues that despite what we have been observing so far, Turkish foreign policy will continue to act alongside of the West in the region. 

Key Words: Turkey, Foreign Policy, Middle East, Justice and Development Party, Arab Spring. 

Full Text

 

Türk Dış Politikasında Değişimler: Bir Değişim mi, Geçici Bir İlgi mi? 

Kürşad Turan 

Özet 

2003 yılında Adalet ve Kalkıma Partisi’nin seçilmesinin ardından Türk Dış Politikası yeni ilişkiler kurarak ve mevcut ilişkileri geliştirerek Ortadoğu’ya açık bir vurgu yaptı. Bu bazılarınca geleneksel Batı’ya yakın konumun değişimi anlamına gelirken, diğerleri bunun çok boyutlu bir dış politika geliştirilmesi çabası olduğunu savundu. Bu çalışma Ortadoğu’ya karşı artan ilginin ilk kez karşılaştığımız bir durum olmadığını savunuyor. Türkiye’nin bölgeye ilgisini açıklayan iki faktör var: hükümetin ideolojik konumu ve uluslararası şartlar. Bu iki alandaki gelişmelere bağlı olarak Türkiye’nin daha önce de bölgeyle ilgilendiği dönemler oldu. Buna rağmen AKP politikalarını daha önceki deneyimlerden ayıran bağımsız hareket etme çabası ve Filistin konusuna verilen önem gibi özellikler var. Çalışma aynı zamanda bugüne kadar ne gözlemlemiş olursak olalım Türk dış politikasının bölgede Batı’nın yanında hareket etmeye devam edeceğini öne sürüyor. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Dış Politika, Ortadoğu, Adalet ve Kalkınma Partisi, Arap Baharı. 

Tam Metin

background image