Amerika’nın Karadeniz Politikasını Yeniden Değerlendirmek

Amerika’nın Karadeniz Politikasını Yeniden Değerlendirmek

Mehmet Seyfettin Erol, Sertif Demir 

Özet 

Karadeniz Bölgesi, Soğuk Savaş sonrası dönemde, güvenlik, enerji güvenliği, liberal siyasi ve ekonomik değerler, RF’nin dengelenmesi, Orta Asya ve Orta Doğu bölgelerine ulaşım ve kontrol açısından ABD için önem kazanmıştır. ABD, Karadeniz Bölgesi için saptanan hedeflere çoğunlukla ulaşmış ve transatlantik politikaları AB ile uyum içinde uygulamıştır. Ancak değişen güvenlik algıları ve RF’nin yeniden canlanması ABD açısından bölgede oluşan güç boşluğunu ortadan kaldırmıştır. ABD’nin stratejik önceliğinin Avrupa’dan Uzak Asya ve Pasifik bölgesi ile Orta Doğu’ya kayması nedeniyle Karadeniz’e düşük yoğunluklu bir ilgi göstermeye başladığı sonucuna ulaşmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Karadeniz, Amerika, güvenlik, küresel üstünlük, değişim. 

Tam Metin

 

Reassessing the America’s Black Sea Policy 

Mehmet Seyfettin Erol, Sertif Demir

Abstract 

The Black Sea Region has gained importance for the United States in terms of security, energy, the liberal political and economic values, balancing Russia, the accessing and controlling Central Asia and the Middle East after the Cold War era. For this purpose a new strategy which was named under ‘the Wider Black Sea Region’ was put into practice by America. The United States has mostly reached the objectives identified for the Black Sea Region and have applied the transatlantic policies in harmony with EU. But, the changing security perceptions and the revival of Russia have removed the ‘power gap for the United States in region. In article, it has been reached at conclusion that the United States has begun to present low-intensity attention to Black Sea due to shift of the strategic priorities of the U.S. from Europe to East Asia, the Pacific region and the Middle East. 

Key Words: The Black Sea, America, security, global supremacy, change 

Full Text

background image