Türk Basınında Alman Askeri Islahat Heyeti Meselesi (1913-1914)

Türk Basınında Alman Askeri Islahat Heyeti Meselesi (1913-1914) 

Erdem Karaca 

Özet 

Osmanlı Hükümeti, Balkan Savaşları’nın ardından, Üçlü İttifak ile Üçlü İtilaf devletleri arasındaki gerginliği de göz önünde bulundurarak, Almanya’dan kara kuvvetlerinin, İngiltere’den de deniz kuvvetlerinin modernizasyonu için askeri katkı istenmiştir. Ancak Alman Askeri Heyeti’nin İstanbul’a gelmesi ve 1. Ordu Kumandanlığı görevine Liman von Sanders’in atanması üzerine Rusya, Boğazlar konusundaki hassasiyeti dolayısıyla meseleyi uluslararası bir soruna dönüştürmüştür. Kararlı tutumunu değiştirmeyen ve sadece kısmi bir takım görev revizyonları yapan Osmanlı Hükümeti, ıslahat çalışmalarını her şeye rağmen yürütmüştür. Meselenin seyri, Tercüman-ı Hakikat, Tanin, İkdam, Tasfir-i Efkar, Peyam ve Sabah gazetelerinin yazılarından takip edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Türk-Alman İlişkileri, Türk-Rus İlişkileri, Islahat, Boğazlar Meselesi, Dış Politika.

Tam Metin

 

The German Committee of Military Modernization in the Turkish Press (1913-1914) 

Erdem Karaca 

Abstract 

The state of Ottoman administration, after the Balkan war, considering the tension between the Alliance and Entente countries, wanted to have German support for the land forces and England assistance for the navy. But,after the arrival of German army committee at Istanbul and appointment of Liman von Sanders to the commander of the first army, Russia converted it to an international problem because of its sensitivity about the problem of the straits. The Ottoman administration keeping its’ determined attitude and having partial assignment revisions, kept reform improvements in spite of everything. The course of this issue is followed from the newspapers Tercüman-ı Hakikat, Tanin, İkdam, Tasfir-i Efkar, Peyam and Sabah. 

Key Words: Turkish-German Relations, Turkish-Russian Relations, Reforms, The Straits Issue, Foreign Politics. 

Full Text

background image