Sovyet Yazar E. Isaak Babel’in “Konarmiya” Öykülerinde Devrim ve İç Savaş

Sovyet Yazar E. Isaak Babel’in “Konarmiya” Öykülerinde Devrim ve İç Savaş 

Tuğba Karagözlü 

Özet 

Bu makalede Yahudi bir Sovyet yazarı olan İsaak E. Babel’in öyküleri üzerinde durduk. Yazar “İç Savaş” sırasında hem askerlik hem de gazetecilik yapar, “Konarmiya Öyküleri” de bu yıllarda ki gözlemlerinden oluşur. Biz de bu makalede “İç Savaş ve Devrim” üzerinde duracağız. I. Dünya Savaşı henüz bitmeden başlayan “İç Savaş ve Devrim” Rusya’yı ve Rus insanını derinden etkilemiştir. Yoksulluk, savaşmaktan doğan fiziksel ve ruhsal yorgunluk, malzeme eksikliği ve kötü hava şartlarının sebep olduğu insan trajedileri bu öykülerde açıkça gösterilir. Bu nedenle çalışmamızda “Konarmiya Öyküleri”nde anlatılan bu kötü şartların insanları ve yaşamlarını nasıl etkilediğini göstermeyi amaçladık. 

Anahtar Kelimeler: İnsan, Savaş, Devrim, Isaak Babel, Konarmia 

Tam Metin

 

The Revolution and the Civil War in Soviet Author E. Isaak Babel’s “Konarmia” Stories

Tuğba Karagözlü

Abstract 

In this essay it is mentioned that a Jewish Soviet author E. Isaak Babel. He was a correspondent and a soldier during the Civil War period, and his “Konarmiya” stories were based on his fighting observations. So we stand on the theme; “Revolution and the Civil War” in those stories. Revolution and the Civil War, which started just after the First World War, affected Russia and the Russian people deeply. Poverty, physical and mental exhaustion from fighting, lack of material and bad weather conditions caused human tragedy and they were showed clearly in those storties; For this reason, in this study, we want to show how this bad conditions, which are explained in “Konarmiya”, affected people and their lives in that period. 

Key Words: Person, War, Revolution, Isaak Babel, Konarmia

Full Text

background image