İkinci Dünya Savaşı Sırasında Konya’da Alınan Askerî Önlemler

İkinci Dünya Savaşı Sırasında Konya’da Alınan Askerî Önlemler

Çağatay Benhür, Mahir Selim Akçakaya

Özet

İkinci Dünya Savaşı, bugüne kadar insan eli ile gerçekleşmiş en büyük yıkım olarak tarihte yerini almıştır. Avrupa’nın ortasında başlayan ve dünyayı saran bu savaşta, Türkiye, sıcak çatışmaya katılmamış fakat savaşın sonuçlarından sosyal, ekonomik ve politik olarakgeniş kapsamlı etkilenmiştir. Savaşın şiddetli şekilde sürdüğü dönemde, dış politikada çatışmaya girmemek için; denge politikası izleyen Türkiye, içte de olası savaş durumu için çeşitli önlemler almıştır. Ekonomik ve askeri önlemlerin öne çıktığı bu dönemde, Türkiye’nin her kentinde yöreye özgü düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda Anadolu’nun ortasında bulunan Konya’da, savaş hazırlıkları konusunda çeşitli düzenlemelerin yapıldığı bir kent olmuştur. Bu çalışmada, savaş süresince Konya kentinde gerçekleştirilen askeri önlemler kronolojik olarak anlatılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İkinci Dünya Savaşı, 1939-1945, Askeri Önlemler, Konya, İç Politika 

Tam Metin

 

Military Measures in Konya During World War II 

Çağatay Benhür, Mahir Selim Akçakaya

Abstract 

Second World War, was the greatest destruction in history by human hand up to now. Turkey did not participate in the hot conflict of this war, which starting in the middle of Europe was soon to surround the world. However, Turkey was influenced by the consequences of war in wide ranges, such as social, economic and political views. Turkey was pursuing a policy of balance in which several measures had been taken inside the state of war in order to avoid conflict in foreign policy. Along with standing out with economic and military measures during this period, Turkey organized unique arrangements according to the region of every city. Turkey made the various arrangements about preparations of war in Konya, which was located in the middle of Anatolia. In this study, the military measures are going to be discussed in chronological order of the city of Konya throughout the duration of the war. 

Key Words: Second World War, 1939-1945, Military Measure, Konya, Interior Policy

Full Text

background image