Bilimsel Etki Analizinde Yeni Bir Yaklaşıma Doğru Eser Seviyesi Metrikler ve Türkiye’de Bir Uygulama

Bilimsel Etki Analizinde Yeni Bir Yaklaşıma Doğru Eser Seviyesi Metrikler ve Türkiye’de Bir Uygulama 

Ramazan Acun

Özet

Başlangıçta sadece dergilerin göreli etkisini ortaya çıkarmak için kullanılmak üzere tasarlanan ve temelinde atıfların sayılmasına dayalı dergi Etki Değeri (ED) yöntemi, sonradan makalelerin ve yazarların bireysel düzeyde etkilerini değerlendirmek için de kullanılır olmuştur. Ancak, yöntemin bireysel düzeyde etki değerlendirmedeki geçerliliği tartışmalıdır. O yüzden, son yıllarda makale seviyesi metrikler adı altında çoğu web teknolojisinin sağladığı etkileşim imkânlarına dayanan alternatif yaklaşım ve uygulamalar ortaya çıkmaya başlamıştır. Gerçekten de, son birkaç yıldır, bazı büyük uluslararası yayıncılar makale seviyesi metrik hizmeti veren uygulamalarını hayata geçirmişlerdir. Türkiye’de bireysel düzeyde bilimsel etki değerlendirmesi konusunda ilk kapsamlı uygulama kaynakca.info’dur. Bu makalede, kaynakca.info’nun uluslararası diğer uygulamaların makalelerle sınırlı metriklerine karşılık, kitap, makale, tez ve konferans bildirisi türünden eserlerin hepsini kapsayan “eser seviyesi” metrikleri örneklerle açıklanmaktadır. Amaç, Türkiye’de atıflara dayalı mevcut etki değerlendirme usullerinin ilk etapta sıkı bir sorgulanmasına yol açmaktır.

Anahtar Kelimeler: Etki Analizi, Dergi Etki Değeri, Makale Seviyesi Metrikler, kaynakca.info

Tam Metin

 

Towards a New Appoach in Scientific Impact Analysis Article Level Metrics and an Application in Turkey

Ramazan Acun

Abstract

Journal Impact Factor (IF), designed initially for the assessment of relative quality of scientific journals, is being used recently also to assess the impact of individual articles and their authors. But, IF is increasingly being questioned regarding its suitability for that purpose. Therefore alternative approaches started to appear which make use of the interactive capabilities of web technology. These are called article level metrics. During the last few years, some of the international publishers of scientific journals have initiated services which provide this kind of metrics. It would not be wrong to assume that the article level metrics will gain importance in the future in line with the growing need for a reliable method of assessing the quality of individual works. This article deals with this issue within the framework of kaynakca.info, a web based reference management service that provides these metrics in Turkey. It is hoped that this work would lead to a serious questioning of existing practices of impact assessment based almost solely on citation counts. 

Keywords: Bibliometrics, Citation Analysis, Journal Impact Factor, Article Level Metrics, kaynakca.info

Full Text

background image