Türkiye’de Nükleer Güç Santrali Kurulması ve Dış Politikaya Olası Etkileri

Türkiye’de Nükleer Güç Santrali Kurulması ve Dış Politikaya Olası Etkileri 

Sencer İmer, Akın Dalbudak

Özet

Bu çalışma, Türkiye’de bir nükleer güç santrali (NGS) kurulmasının Türk Dış Politikası’na nasıl yansıyabileceğini ele almaya çalışmaktadır. Bu konu uzun zamandır Türkiye’nin gündemindedir ve özellikle teknik özellikleri ile tartışmalara konu olmuştur. Bu yüzden çalışma NGS’lerin radyasyon, ekonomik ve çevresel açılardan iyi bir seçenek olup olmadığını anlama çalışarak başlamaktadır. İkinci olarak NGS’lerin Türkiye’nin enerji sorununun çözümüne yapabileceği katkı değerlendirilmektedir. Daha sonra bir NGS kurmanın asıl amacının nükleer teknolojiyi transfer edebilmek olduğu ortaya atılmakta ve eğer Türkiye bunu elde edebilirse bir ileri teknoloji ülkesi haline gelebilecek ve ulusal çıkarlarını daha etkili bir şekilde takip edebilecektir denmektedir. İlaveten, Türkiye ile Rusya arasında Mersin/Akkuyu’da yapılması kararlaştırılan Nükleer Güç Santrali için imzalanan anlaşmanın da bir değerlendirmesi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Nükleer Güç Santrali, Nükleer Teknoloji, Dış Politika, Ulusal Güç, Ulusal Hedef 

Tam Metin

 

Establishment of Nuclear Power Plant in Turkey and Its Probable Effects on Foreign Policy

Sencer İmer, Akın Dalbudak 

Abstract

This study tries to examine how building a nuclear power plant (NPP) in Turkey may redound on Turkish foreign policy. This issue has long been on the agenda of Turkey and has been subjected to debates specifically with its technical specialties. So, study begins with this technical perspective to understand whether NPPs are good options in terms of radiation, environment and economics. Secondly, NPPs probable contribution to energy issues of Turkey is assessed. Then article suggest that transferring nuclear technology is the main point of building a NPP and if obtained, Turkey may become an advanced technology country and so, pursue its national goals more effectively. Additionaly, the agreement signed between Turkey and Russia to build a NPP in Mersin/Akkuyu is assessed. 

Key Words: Nuclear Power Plant, Nuclear Technology, Foreign Policy, National Power, National Goal

Full Text

background image