Halide Edip Adıvar’ın Hikâyelerinde Milli Mücadele’yi Yaşayan Kadınlar

Halide Edip Adıvar’ın Hikâyelerinde Milli Mücadele’yi Yaşayan Kadınlar 

Fatih Sakallı

Özet 

Bu makalede Halide Edip Adıvar’ın Milli Mücadele döneminin anlatıldığı hikâyelerinde birçok işkenceye ve acıya maruz kalan kadınlarımızın yaşadıkları üzerinde durulmuştur. Hikâyelerde namuslarını, eşlerini, çocuklarını, akıllarını, mutlu yaşantılarını ve hayatlarını kaybeden bu kadınlar vasıtasıyla Milli Mücadelenin kadınlarımız üzerindeki etkileri gösterilmeye çalışılmıştır. Böylece Türk milletinin verdiği İstiklâl mücadelesinde kadınlarımızın yaşadığı acılar gösterilerek onların kurtuluş savaşındaki önemleri vurgulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Halide Edip Adıvar, Milli Mücadele (Kurtuluş Savaşı), Hikâyeler, Kadınlar 

Tam Metin

 

The Female Characters in the Days of National War of Independence in Halide Edip Adıvar’s Stories

Fatih Sakallı 

Abstract 

This article is about the examination of the female characters’ experiences during the National War of Independence in Halide Edip Adıvar’s stories. As known, the women of that era suffered a lot. They were tortured and they endured the difficulties of the War. In her stories about that period the author Halide Edip depicts the tragedies of the women. She signifies the characters that lost their honor, husbands, children, minds, happinesses and lives. The stories reveal some facts about the effects of the War on women. Thus the Turkish nation by showing the suffering experienced by women in the struggle for independence, they emphasized the importance of the liberation war.

Key Words: Halide Edip Adıvar, National War of Independence, Stories, Women 

Full Text

background image