2009-2010 Yılına Ait Faaliyet Raporu

1. 9 Ocak Cuma 2009 tarihinde Bulgaristan Tarih Müzesinden Teodora Bakardjhıeva Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezini ziyaret etmiştir. Bakardjhıeva Mithat Paşa ve Dönemi konusunda çalışmakta ve bir kitap hazırlığı içinde bulunmaktadır.

Bakardjhıeva Dışişleri Bakanlığı kanalı ile üniversitemizde bulunan Mithat Paşa ile ilgili çalışmalar yapan akademisyenlerle görüşmek istediğini bildirmiş, bu konu merkezimize intikal ettirilmiştir.

Merkezimizde 9 Ocak 2009 tarihinde yapılan toplantıda Bakardjhıeva’ya Mithat Paşa ile ilgili geniş bir bibliyografya sunulmuş konu ile ilgili yararlanabileceği kaynaklar ve arşivler hakkında bilgi verilmiş ve görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Bakardjhıeva merkezimizi ziyaretinin son derece yararlı olduğunu ifade etmiş ve teşekkür ederek merkezimizden ayrılmıştır. Genç akademisyenlere de Bulgaristan’a gittikleri takdirde akademik çalışmalarında yardımcı olacağını belirtmiştir.

2. Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Hale Şıvgın 17 Ocak 2009 günü Kanal A’da yayınlanan Tarihin Işığında Programına katılmış “Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşlarının Osmanlı Devletine Etkileri” konusunda değerlendirmeler yapmıştır.

3. Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş-i Veli Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan “Türk Kültürü ve Hacı Bektaş-i Veli Ekseninde Ocaklar, Oymaklar ve Boylarla İlgili Bilgi Belge Taranması ve Sonuçlarının Yayınlanması” projesinde merkezimizle birlikte çalışmaktadır.

4. Gazi Akademik Bakış Dergisinin 3. sayısının son hazırlıkları yapılmış matbaa aşamasına gelinmiştir.

5. Gazi Akademik Bakış Dergisinin 3. sayısının hazırlıkları tamamlanmış olup basım aşamasına geçilmiştir.

6. Gazi Akademik Bakış Dergisinin geçmiş sayılarındaki makaleler internet ortamında yayınlanmıştır.

7. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde oluşturulan özel ihtisas kütüphanesindeki kitap sayısı 846’a ulaşmıştır. Çeşitli kuruluşlardan kitap talebimiz devam etmektedir

8. 3 Mart 1924 tarihinde çıkarılan yasaların 85. yılı münasebetiyle Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Başbakanlık Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen sempozyumun hazırlık çalışmaları yapılmıştır. 3 Mart 2009 tarihinde yapılacak olan sempozyum ile ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Genelkurmay Başkanlığı ile görüşmeler yapılmış, katılımları sağlanmıştır. Ayrıca sempozyumun açılışına Milli eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik ve Devlet Bakanı Sayın Mehmet Aydın’da katılacaklardır.

9. Merkezimiz 3 Mart 2009 tarihinde Başbakanlık Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi ile ortaklaşa bir sempozyum düzenlemiştir.

Programın Adı: 85. Yılında 3 Mart 1924 Tarihli Kanunlar ve Türkiye

Yer: Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Salonu

Tarih: 3 Mart 2009 Saat 10.00

Program:

Açılış (10.00)

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunuşu

Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Cezmi Eraslan

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı

Prof. Dr. Hale Şıvgın

Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

Prof. Dr. Ali Bardakoğlu

Diyanet İşleri Başkanı

Prof. Dr. Sadık Tural

Atatürk Yüksek Kurumu Başkanı

Prof. Dr. Rıza Ayhan

Gazi Üniversitesi Rektörü

Doç. Dr. Hüseyin Çelik

Milli Eğitim Bakanı

Prof. Dr. Mehmet Aydın

Devlet Bakanı

I. OTURUM (11.00-12.25)

Hilafetin Kaldırılması ve Diyanet İşleri Başkanlığının Kurulması

Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı

Prof. Dr. İzzet Er

Doç. Dr. Mehmet Akgül

Yrd. Doç. Dr. Ali Satan

II. OTURUM (14.00-15.10)

Erken-ı Harbiye-i Umumiye Vekaletinin Kaldırılması ve Genel Kurmay Başkanlığının Kurulması

Prof. Dr. Hikmet Özdemir

Prof. Dr. Süleyman Beyoğlu

Prof. Dr. Cemalettin Taşkıran

III. OTURUM (15.20-16.30)

Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve Eğitimde Gelişmeler

Prof. Dr. Ali Arslan

Prof. Dr. Cemil Öztürk

Hamza Aydoğdu

IV. OTURUM (16.40-17.50)

Şer’iye ve Evkaf Vekaleti’nin (Bakanlığı) Kaldırılması ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün Kurulması

Dr. Yusuf Bayazıt

Prof. Dr. Bahaeddin Yediyıldız

Dr. Nazif Öztürk

10. 12 Mart 2009 tarihinde Merkezimiz Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Dekanlığı ile birlikte Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü düzenlemiştir. Programda Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Hale Şıvgın Milli Mücadelede ve Sonrasında Mehmet Akif Ersoy’un yaptığı çalışmalar ve İstiklal Marşının Kabulü konusunda bir konferans vermiştir.Programda ayrıca Emekli General Tuğrul Baykent konuşmuş öğrenciler konu ile ilgili bir sinevizyon gösterisi yapmıştır.

11. 18 Mart 2009 tarihinde Çanakkale Zaferinin 94.Yılı münasebetiyle Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü bir anma programı düzenlemiş ve Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Hale Şıvgın “Çanakkale Zaferinin Anlam ve Önemi” konusunda 1 saatlik bir konferans vermiştir.

12. Merkezimiz tarafından 6 ayda bir yayınlanan Gazi Akademik Bakış Dergisinin 3. sayısının dağıtım işlemleri yapılmıştır

13. 9-12 Nisan 2009 tarihleri arasında Politik Psikoloji Derneği “Kimlik, Küreselleşme ve Terör” konulu bir Sertifikalı Eğitim Programı düzenlemiştir. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi 100. Yıl Salonunda gerçekleştirilen bu programa Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı, Genelkurmay, çeşitli üniversiteler öğrenci göndermişlerdir. Merkezimiz bu programa destek vermiş ve Merkez Müdürü Prof. Dr. Hale Şıvgın 10 Nisan 2009da “Ulusal Tarih Eğitiminin Kimlik Gelişimindeki Önemi” ve 12 Nisan 2009da “Küreselleşme Kaçınılmaz mıdır? Kimlik Erozyonu Nasıl Önlenebilir?” konularında birer saatlik ders vermiştir.

14. Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Hale Şıvgın TRT Türkiye’nin Sesi Avrasya Radyosunda 20 Nisan 2009da saat 17.00da Prof. Dr. Mehmet Emin Çağıran ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet Seyfettin Erol ile “Milli Egemenlik ve Küreselleşme” konusunda bir program yapmıştır.

15. 23 Nisan 2009da saat 08.00de Merkez Müdürü Prof. Dr. Hale Şıvgın TRT Ankara Radyosunda 23 Nisanın Anlam ve Önemi ve Milli Egemenlik konusunda bir saatlik bir program yapmıştır.

16. 23 Nisan 2009da saat 11.00de Merkez Müdürü Prof. Dr. Hale Şıvgın TRT Türkiye’nin Sesi Radyosunda değişik ortaöğretim okullarından gelen öğrencilerin Milli Egemenlik, Demokrasi Tarihimiz vs. konularındaki sorularını cevaplandırmıştır.

17. 16 Nisan 2009 tarihinde Genelkurmay Harekat Dairesi Başkanlığından Hava Albay Z. İlker Göktaş Merkezimizi ziyaret etmiş ve merkezimizin yapmış olduğu faaliyetlerden dolayı Genelkurmay başkanlığı adına teşekkürlerini ve takdirlerini bildirmiş ve Genelkurmay bünyesinde oluşturulacak olan tarih projesi için destek istemiştir. Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Hale Şıvgın merkez ve şahsı adına her türlü desteği vereceğini belirtmiştir.

18. Merkezimiz önümüzdeki günlerde öğrencilere yönelik senaryo yarışması açmayı planlamaktadır. Birinci gelen eserin üniversitemiz Tiyatro kulübü tarafından sahnelenmesi için Tiyatro kulübü müdürü Yrd. Doç. Dr. Gıyasettin Aytaş ile anlaşmaya varılmıştır. Ödül miktarı henüz tespit edilmemekle birlikte sponsoru bulunmuştur.

Senaryo yarışmasının konuları aşağıdaki gibidir:

• ASALA Terörü(yaşanmış bir olaydan yola çıkarak olabilir)

• 1915 olaylarının yakınlarından dinlenmiş bir anneanne/babaannenin, torununa yaşananları anlatması ve aynı zamanda canlandırma yapılması. ( canlı tanık ifadelerine başvurmak suretiyle olabilir)

• Biri Ermeni diğeri Türk 2 genç arasında bilgisayar yazışması yoluyla 1915 olaylarının irdelenmesi.

• Birlikte büyüyen ve dost olan biri Ermeni diğeri Türk iki çocuğun yaşanan olaylarla birbirinden kopmaları

19. “Gazi Akademik Bakış” dergisinin 4. sayısının hazırlıkları yapılmaktadır. Makaleler gelmeye devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde bir toplantı yapılacak makaleler bir ön elemeden geçirilecek yayınlanması uygun bulunan makalelerin hangi hakemlere gönderileceği karalaştırılacak ve gönderilecektir.

20. TBMM Başkanı Sayın Köksal Toptan 25 veya 26 Mayıs tarihinde üniversitemize gelerek sınıflardan birinde “Milli egemenlik” konusunda bir saatlik ders verecektir. Bu konuda Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Rıza Ayhan’a bilgi verilmiştir. Detaylar için görüşmelerimiz devam etmektedir.

21. 19 Mayıs 2009 “TRT Gün Ötesi Programı”nda Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Hale Şıvgın 19 Mayısın Anlam ve Önemi konusunda ve günümüz gençliği ve sorunları konusunda canlı program yapmıştır.

22. Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı “Kuruluşundan Günümüze Türk Ordusu” isimli 20.05.2009 -22.05.2009 tarihlerinde İstanbul’da Askeri Tarih Müzesi ve Kültür Sitesinde bir sempozyum düzenlemiştir. Prof. Dr. Hale Şıvgın sempozyuma oturum başkanı olarak katılmıştır.

23. 30-31 Mayıs 2009 tarihleri arasında Kıbrıs Uluslar arası Üniversitesi ile Bahçeşehir Üniversitesi Kıbrıs’ın Girne şehrinde “Kimlik Küreselleşme ve Terör” konulu bir toplantı düzenlemişlerdir. Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Hale Şıvgın bu toplantıya davet edilmiş “Ulusal Tarih Eğitiminin Kimlik Gelişimindeki Önemi” konulu bir tebliğ sunmuş kapanış panelinde de konuşmacı olarak yer almıştır.

24. Gazi Akademik Bakış Dergisinin 4. sayısı ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Makaleler hakemlere gönderilmiş olup yanıtları beklenmektedir.Dergimizin 4. sayısı Haziran ayında çıkmış olacaktır.

25. “Gazi Akademik Bakış” dergisi merkezimiz tarafından yılda iki defa Kış (Ocak), Yaz (Haziran) aylarında yayınlanmaktadır.

26. Haziran 2009 da dergimizin 4. sayısı için çalışmalar yapılmış, hakemlerden gelen makaleler gelen raporlar doğrultusunda ya olduğu gibi dergiye alınmış, düzeltme istenenler makale sahiplerine gönderilerek gerekli düzeltmeler istenmiş ve dergimizin dizgisi yapılmış matbaaya gönderilmiştir. Matbaadan gelen provalar üzerinde son rötuşlar yapılmış ve dergi yeniden matbaaya gönderilmiştir. Dergi bir iki gün içerisinde çıkacak ve dağıtıma verilecektir.

27. Başbakanlık Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Gaziler Vakfı işbirliği ile Gaziler Günü münasebetiyle 30.09.2009 tarihinde Ankara Türk Dil Kurumu Konferans Salonunda “Atatürk ve Gazilik” isimli bir panel düzenlenmiştir. Oturum Başkanlığını prof. Dr. Hamza Eroğlu’nun yaptığı panele Prof. Dr. Mustafa Yılmaz, Prof. Dr. Hale Şıvgın, Prof. Dr. Mustafa Turan ve E. J. Albay Ali Kiraz katılmışlardır. Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürümüz Prof. Dr. Hale Şıvgın panele konuşmacı olarak katılmış ve “Türklerde Gazilik Anlayışı, Atatürk ve Gazilik” konulu bir bildiri sunmuştur.

28. 27 Ekim 2009’da Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hale Şıvgın Cumhuriyet Bayramı Haftası nedeniyle Ankara Radyosunun düzenlediği bir açık oturuma katılmış “Atatürk ve Kadın Hakları” konusunda bilgi vermiştir.

29. 29 Ekim 2009 tarihinde Cumhuriyetin 86. yılı münasebetiyle Türkiye’nin Sesi Radyosu cumhuriyetin genel bir değerlendirmesini yapmak üzere 1 saatlik bir program düzenlemiştir. Bu programda Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hale Şıvgın Türkiye Cumhuriyetinin 86 yıllık dış politikasını değerlendirmiştir.

30. Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin 5. sayısı için gelen makaleler ön değerlendirmeden geçirilmiştir. Basılmaya değer görülen makalelerin hakem tespitine başlanmıştır.

31. 9 Kasım 2009’da Türkiye’nin Sesi Radyosunda Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürümüz Prof. Dr. Hale Şıvgın Cumhuriyetle ilgili genel bir değerlendirme yapmıştır.

32. 10 Kasım 2009 tarihinde Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin 5. sayısı için yönetim kurulu toplantısı yapılmış gelen makaleler değerlendirilmiş hakem tespiti yapılmıştır. Dergi ile ilgili yeni kararlar alınmış ve derginin bu sayısında uluslar arası olacağı ve iki veri tabanı tarafından tarandığı (EBSCO-CEEOL) üyelere bildirilmiştir. Bu değişikliklerin basın savcılığına bildirilmesine karar verilmiştir.

33. 18 Kasım 2009’da Bulgaristan Tırnova Üniversitesinde Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Krasimira Mutafova merkezimizi ziyaret etmiş, merkezde düzenlenen bir toplantıda merkez müdürü ve öğretim üyeleri ile görüş alışverişinde bulunmuş merkezimizle bilimsel işbirliği yapma kararı alınmıştır. Doç. Dr. Krasimira’nın Gazi Akademik Bakış Dergisinin danışma kurulunda yer almasına karar verilmiştir.

34. Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi 4 Aralık 2009 tarihinde Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin salonunda Saat 14.00’te bir panel gerçekleştirmiştir Atatürk’ün Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 75. yılı münasebetiyle düzenlenen panele Doç. Dr. Hanım Halilova, Prof. Dr. Şefika Kurnaz, Kazım Karabekir Paşa’nın kızı Timsal Karabekir panelist olarak katılmışlardır. Prof. Dr. Nezahat Güçlü’nün oturum başkanlığı yaptığı panelde Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rıza Ayhan ve merkez müdürü Prof. Dr. Hale Şıvgın açış konuşması yapmışlardır.

35. 9 Aralık 2009tarihinde TBMM’de ünlü tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat’a Meclis Başkanı tarafından Üstün Hizmet Ödülü verilmiştir. Bu ödülün verilmesi münasebetiyle düzenlenen toplantıya Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Hale Şıvgın Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezini temsilen davet edilmiş ve toplantıya katılmıştır.

36. 25 Aralık 2009’da Genelkurmay Başkanlığı’nda İsmet İnönü’yü anmak üzere bir panel düzenlenmiş ve bu panele merkez müdürümüz Prof. Dr. Hale Şıvgın davet edilmiş ve katılmıştır.

37. 28 Aralık 2009 tarihinde Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Ankara Kulübü Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 90. Yılı münasebetiyle düzenlediği etkinliklerde Atatürk ve eski Ankara manzaralarından oluşan bir sinevizyon gösterisi yapmıştır. Orijinal resim ve görüntülerin yer aldığı sinevizyon gösterisinden sonra Ankara Kulübü Seymenleri bir gösteri yapmıştır. Bu gösterinin ardından Prof. Dr. Kadir Arıcı, Prof. Dr. Cemalettin Taşkıran ve Yrd. Doç. Dr. Şennur Şenel’in katıldığı bir panel düzenlenmiştir. Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Salonunda gerçekleştirilen bu etkinlik büyük bir katılım ve coşku içerisinde gerçekleşmiştir.

38. Gazi Akademik Bakış Dergisinin 5. sayısı için son hazırlıklar yapılmıştır. Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu toplanmış olup derginin 5. sayısı için şu kararları almıştır.

a) Dergi uluslar arası olmuştur.

b) Yazı İşleri Müdürü Araştırma Görevlisi Yahya Kemal Taştan yerine Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Ahmet Elibol getirilmiştir.

c) Derginin alan indeksleri tarafından taranması için gerekli müracaatın yapılmasına karar verilmiştir.

d) Yapılan bu değişiklikler Basın Savcılığına bildirilmiştir.

Derginin 5. sayısı matbaaya verilmiştir. Birkaç gün içinde çıkması beklenmektedir.

39. Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hale Şıvgın 25 Ocak 2010 tarihinde Genelkurmay’da yapılan “Kazım Karabekir’i Anma Toplantısı”na davet edilmiş ve katılmıştır.

40. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin Web sitesi güncelleme ve geliştirme çalışmaları yapılmıştır.

41. 12 Mart 2010 tarihinde İstiklal Marşının kabul edilişinin 89. yılı münasebetiyle merkezimiz tarafından bir panel düzenlenmiştir. Panele konuşmacı olarak Eski Kültür Bakanı Agah Oktay Güner, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ülkü Gürsoy konuşmacı olarak katılmışlardır. Oturum Başkanlığını Merkez Müdürü Prof. Dr. Hale Şıvgın yapmıştır. Panelin açılış konuşmaları ise T.B.M.M. Başkan vekili Sadık Yakut, Gazi Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Orhan Arslan, ve Öğrenci konseyi Başkanı tarafından yapılmıştır. Ayrıca Gazi Vakfı Kolejinin İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışmasında 1. olan öğrenciler İstiklal Marşını okumuşlar, Burhan Taştepe ise Mehmet Akif’in “Çanakkale Şehitleri” isimli şiirini okuyarak büyük bir coşku yaratmıştır. Panele büyük bir ilgi gösterilmiştir.

42. Merkezimiz tarafından çıkarılan “Gazi Akademik Bakış” dergisinin ULAKBİM’e üye olması için yoğun bir faaliyet gösterilmiş ve derginin ULAKBİM üyeliği kabul edilmiştir. Dergi CEEOOL, DOAJ veri tabanları tarafından da taranmaya başlamıştır.derginin uluslar arası alan indekslerine girmesi için bireysel başvuru yapılmıştır. Ayrıca bu konu Gazi Akademik Bakış Dergisi adına ULAKBİM tarafından da takip edilmektedir.

43. Derginin 6. sayısı için hazırlıklarımız başlamıştır. Türkiye’deki sosyal bilimler alanında görev yapan bütün öğretim elemanlarına dergiyi tanıtıcı bir mail atılarak makale çağırısında bulunulmuştur. Bu çağrı büyük ilgi görmüştür.

44. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi web sitesi ile ilgili geliştirmeler devam etmektedir. Alakalı linkler siteye eklenmiştir. Atatürk ile ilgili gerekli sitelerin de eklenmesine devam edilmektedir.

45. Merkez Müdürü Prof. Dr. Hale Şıvgın 12 Mart 2010 sabah saat 08.30’da SES TV’de Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı’nın Kabulünün 89. yılı münasebetiyle bir programa katılmış ve konu ile ilgili açıklamalarda bulunmuş, aynı gün öğleden sonra Gazi Üniversitesi’nde yapılacak olan panelin duyurusunu da yapmıştır.

46. 10 Nisan 2010 Stratejik Düşünce Enstitüsü Ermeni Çalıştayı: 10 Nisan 2010’da Stratejik Düşünce Enstitüsünde 1 gün süren Ermeni Çalıştayı yapılmıştır. Çok sayıda bilim adamı, yazar, gazeteci, düşünce kulüpleri temsilcilerinin katıldığı çalıştaya Merkez Müdürü Prof. Dr. Hale Şıvgın davet edilmiş ve katılmıştır.

47. 15 Nisan 2010’da T.B.M.M. Başkanlığı ile Ankara Üniversitesi İnkılap Tarihi Enstitüsü işbirliği ile Milli Egemenlik ve Demokrasi Sempozyumu düzenlenmiştir. 2 gün süren toplantıya Merkez Müdürü Prof. Dr. Hale Şıvgın katılmıştır.

48. 22 Nisan 2010’da Merkez Müdürü Prof. Dr. Hale Şıvgın Bengü-Türk Televizyonunda Tarihten Damlalar Programında Egemenlik, Hakimiyet, Milli Hakimiyet, Meclisin Açılışı vs. konularında konuşmacı olarak katılmıştır.

49. 24 Nisan 2010’da TRT Ankara Radyosu Gündem Programında Merkez Müdürü Prof. Dr. Hale Şıvgın Mili Egemenlik ve Hakimiyet ve Atatürk konusunda değerlendirmelerde bulunmuştur.

50. 24 Nisan 2010 tarihinde Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından öğrencilere yönelik “Ödüllü Tiyatro Esersi Yazma Yarışması” açılmıştır. Yarışmanın konusu Ermeni Meselesidir. Yarışma şartları Gazi Üniversitesi ana sayfasında duyurular kısmında ilan edilmiştir. Yarışma afişleri hazırlanmakta olup Gerekli yerlere asılacaktır. Yarışma sonuçları 29 Ekim 2010 tarihinde ilan edilecek, 1. seçilen tiyatro eseri Tiyatro Kulübü öğrencileri tarafından sahneye konulacaktır. Oyunun üniversitemizin değişik salonlarında Çubuk, Beypazarı vs. de sahneye konulması planlanmaktadır.

51. 26 Nisan 2010’da “Gazi Akademik Bakış” dergisinin 6. sayısı için toplantı yapılmış, gelen makaleler değerlendirilmiş ve hakemleri tespit edilmiştir. En geç Mayıs başında makaleler hakemlere gönderilmiş olacaktır.

52. 3 Mayıs 2010 tarihinde TBMM’de Vakıflar Haftası dolayısı ile Meclis Başkanı ve Başbakan’ın da katılımıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce bir toplantı yapılmış, Atatürk dönemindeki Vakıf uygulamaları ve günümüz uygulamaları ve yapılan çalışmalar anlatılmış resim, şiir, müzik vs. alanlarında açılan yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verilmiştir. Merkez Müdürü Prof. Dr. Hale Şıvgın bu toplantıya merkez adına davet edilmiş ve katılmıştır.

53. 19 Mayıs 2010 tarihinde saat 14.00te TRT’de “Türkiye’nin Sesi Radyosu”nda Gençlik ve Spor Bayramının 91. yılı münasebetiyle bir program yapılmış Merkez Müdürü Prof. Dr. Hale Şıvgın “19 Mayısın Anlam ve Önemi” konusunda bir konuşma yapmış ve gelen soruları cevaplandırmıştır.

54. 19 Mayıs 2010 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı’nda “Asker ve Devlet Adamı Atatürk” konulu bir panel düzenlenmiştir. Merkez Müdürü Prof. Dr. Hale Şıvgın Genelkurmay Başkanından adına gelen davet üzerine bu toplantıya katılmıştır.

55. Merkezimiz tarafından çıkarılan “Gazi Akademik Bakış” dergisinin 6. (Haziran) sayısı için hazırlıklar devam etmektedir. Dergimizin 6. sayısında yayınlanmak talebi ile çok sayıda makale gelmiş bunlardan yayınlanmak için uygun görülenler iki hakeme gönderilmiş, hakem raporları doğrultusunda işleme konulmuştur. Dergi şu anda dizgi aşamasındadır. Matbaa süreci ile birlikte Haziranın 2. yarısında çıkması planlanmaktadır.

56. Dergimiz şu anda ULAKBİM, CEEOL, DOAJ, EBSCO ve COPERNİCUS İndex tarafından taranmaktadır. Uluslar arası alan indexleri için çalışmalarımız devam etmektedir.

57. Türk Hava Kuvvetlerinin 100. Yılı Kutlamaları çerçevesinde T.C. Genelkurmay Başkanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı “Kuruluşundan Günümüze Türk Hava Kuvvetleri” Sempozyumunu düzenlemektedir. Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Hale Şıvgın bu sempozyumun düzenleme kuruluna seçilmiş olup 15 Ekim 2010’da konuyla ilgili toplantıya katılmıştır.

58. 20 Ekim 2010’da Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uyulama Merkezi tarafından çıkarılan uluslararası “Gazi Akademik Bakış” dergisinin 7. Sayısı için dergi yönetimi toplanmış, dergide yayınlanması için gönderilen makalelerin ön incelemesi yapılmış yayınlanabilir makaleler hakemlere gönderilmiştir.

59. Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Hale Şıvgın Beyaz TV’de 29 Ekim 2010 saat 12.30’da Cumhuriyet Özel Programına katılmış ve Cumhuriyetin 87. Yılı münasebetiyle hazırlanan programda konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunmuştur.

60. Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uyulama Merkezi tarafından Nisan 2009’da ilan edilen “Ödüllü Tiyatro Eseri Yazma Yarışması” sonuçlanmıştır. Merkezde toplanan jüri üyeleri gelen eserleri değerlendirmiş ve dereceye giren eserleri belirlemiştir. Yarışma sonucu aşağıdaki gibidir.

DERECEYE GİREN ESERLER

1. Oğuz Şükrü ENER Göl, Kök ve Söğüt

Sosyal Bilimler Enstitüsü Medeni Hukuk Anabilim Dalı

2. Mehmet YILMAZ Bugün ve Sürgün

(TEF) Döküm Öğretmenliği

3. Ayşenur KILIÇER Tepelerden Ses Geldi

(GEF) Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

MANSİYON

1. Mesut Emre BALCI Bir Hayaldir Dünya

Kimya Mühendisliği Bölümü

2. Umut ÇAKMAK Türkler ve Ermeniler

(GEF) İngilizce Öğretmenliği

3. Tuğba UYLAŞ Dündeki Bugün Müydü Gerçek

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi

Sonuçlar 29 Ekim 2010’da internette ilan edilmiştir.

61. 1. Gelen eser sahnelenmek üzere Tiyatro Kulübü öğrencilerine verilmiştir. Sahnelenmek üzere çalışmalar başlamıştır muhtemelen Aralık ayında sahnelenecektir. Aynı gün dereceye giren eserlerin yazarlarına ödülleri takdim edilecektir.

62. 10 Kasım 2010’da Azeri Ressam Hikmet Beşirli ve Elanura Karayeva’nın Atatürk tablolarından oluşan 40 adet resim sergilenecektir. Bu konuyla ilgili merkezimizin çalışmaları devam etmektedir.

63. 5 Kasım 2010’da Merkez Müdürü Prof. Dr. Hale Şıvgın Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda yapılan toplantıya katılmıştır. Türk Hava Kuvvetlerinin kuruluşunun 100. Yılı münasebetiyle Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından uluslararası bir sempozyum düzenlenecektir. Prof. Dr. Hale Şıvgın bu sempozyumun danışma kurulunda yer almaktadır. 5 Kasım günü, yapılacak olan sempozyum ile ilgili hazırlık toplantısı yapılmıştır.

64. 10 Kasım 2010 tarihinde Atatürk’ü Anma gününde Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Mimar Kemaleddin Salonu girişinde Atatürk resimlerinden oluşan bir sergi açılmıştır. Azeri ressam Hikmet Beşirli tarafından yapılan Atatürk resimleri büyük ilgi görmüştür.

65. Gazi Akademik Bakış Dergisinin 7. Sayısı için hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Gönderilen makaleler hakemlere sevk edilmiş olup gelen raporlar değerlendirilmektedir.

66. 26 Kasım 2010 tarihinde Tübitak-ULAKBIM Editörler toplantısı yapılmış Gazi Akademik Bakış Dergisi Editörü Prof. Dr. Hale Şıvgın ve Editör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Alkan toplantıya katılmışlardır.

67. Gazi Akademik Bakış Dergisi, ULAKBIM tarafından “ISI” kapsamına alınması için önerilen dergiler arasına alınmıştır. Bunun için gerekli müracaat yapılmıştır.

68. 2 Aralık 2010 tarihinde Türk Kadınının seçme ve seçilme hakkını kazanmasının 76. Yılı münasebetiyle Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından “Türkiye’nin İlk Kadın Bakanı İmren Aykut ile Söyleşi” programı hazırlanmıştır. Programda Yrd. Doç. Dr. Nejla Günay ve Dr. Sedef Bulut İmren Aykut’a çeşitli sorular yöneltmişler ve Türkiye’de ve Dünyada kadının siyasetteki yeri, konunun dünü bugünü ve geleceği tartışılmış öğrencilerden de soru ve katkı alınmıştır. Program Gazi Üniversitesi Rektörlük binası Mimar Kemaleddin Salonunda gerçekleşmiştir.

69. Merkez Müdürü Prof. Dr. Hale Şıvgın 27 Aralık 2010 tarihinde TRT Türkiye’nin Sesi Radyosunda Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi münasebetiyle düzenlenen programa konuk olarak katılmış ve konuyla ilgili soruları cevaplamıştır.

70. Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yılda iki defa çıkarılan “Gazi Akademik Bakış” dergisinin 7. Sayısı için titiz bir çalışma gerçekleştirilmiş hakemlerden gelen makalelerin düzeltmeleri yapılmış dizgisi ve son tashihleri yapılarak matbaaya verilmiştir. 2011 Ocak ayının ilk günlerinde Gazi Akademik Bakış dergisinin 7. Sayısı matbaadan çıkmış ve dağıtılmış olacaktır.

background image