2007-2008 Yılına Ait Faaliyet Raporu

1. ATAUM'un 2006-2007 yılında yapacağı faaliyet planı hazırlanmaktadır. Önümüzdeki günlerde Rektörlüğe sunulacaktır.

2. ATAUM tarafından hazırlanan WEB sitesinin güncelleştirilme ve geliştirilmesi çalışmaları devam etmektedir.

3. ATAUM Müdürü Prof. Dr. Hale Şıvgın 13.12.2006 Yozgat'ta ve 14.12.2006 tarihinde Yerköy'de Atatürk'ün Doğumu'nun 125. Yılı münasebetiyle Yozgat Kültür Platformunun davetlisi olarak Yozgat ve Yerköy'de Milli Mücadelede Kadınlarımız ve Kadın Hakları Konulu Konferanslar vermiştir.

4. ATAUM 5-6 Mart 2007 Tarihlerinde Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Salonunda " Türkiye Cumhuriyeti'nin Temel Dinamikleri Açısından 3 Mart 1924 Yasaları ve Günümüze Yansımaları" uluslar arası sempozyumu düzenlemiştir. Öğrenci, halk ve basından büyük ilgiyle izlenen sempozyuma 25 bilim adamı katılmıştır. Açılış konuşmasını Meclis Başkan Vekili Sadık Yakut, MGK Genel Sekreteri Yiğit Alpogan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, Vakıflar Genel Müdürü Yusuf Beyazıt, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kadri Yamaç ve Merkez Müdürü Prof. Dr. Hale Şıvgın yapmıştır.

5. 8 Mart 2007 tarihinde Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset klubü Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bir panel düzenlenmiş. Panele Prof. Dr. Hale Şıvgın "AB ve BM'de Kadın Hakları Konusunda Yapılan Çalışmalar ve Türkiye'de Durum" konulu bir bildiri sunmuştur.

6. Nisan 2007'de Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak Gazi Üniversitesi öğrencilerine yönelik ödüllü makale yarışması açılmıştır. Makalenin konusu "Ermeni Sorununun Psikolojik, Sosyolojik, Hukuksal Boyutu, Toplumlara Yansımaları ve Alınabilecek Önlemler"dir. Ödül miktarı 1. 1500Ytl, 2. 1000 Ytl, 3. 750 Ytl ve 3 kişiye 250 Ytl'lik mansiyon ödülü verilecektir. Yarışma Jürisi şu bilim adamlarından oluşmaktadır:

Prof. Dr. Hale Şıvgın

Prof. Dr. M. Akif Tural

Prof. Dr. İlhami Durmuş

Prof. Dr. Ahmet Güneş

Doç. Dr. Vahdet Keleşyılmaz

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Seyfettin Erol

Yrd. Doç. Dr. Şenol Kantarcı

7. 31 Ekim'de Mimar Kemaleddin Salonunda yapılacak olan törenle ödüller sahiplerine verilecek ve dereceye giren makaleler çeşitli dergilerde yayınlanacaktır.

8. 11-14 Nisan 2007 tarihinde Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Araştırma Merkezi tarafından Bulgaristan'ın Tırnova kentinde düzenlenen uluslararası sempozyuma Merkez Müdürü Prof. Dr. Hale Şıvgın bir bildiri ile katılmıştır.

9. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı münasebetiyle 26 Nisan 2007'de K.K.T.C.'de Atatürk Kültür Dil Tarih Yüksek Kurumu ve Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından Uluslararası Atatürk Paneli düzenlenmiştir. Merkez Müdürü Prof. Dr. Hale Şıvgın "Atatürk'ün Evrenselliği" konusunda bir tebliğ ile panele katılmıştır.

10. 10-15 Eylül 2007 tarihleri arasında Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Ankara'da uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (ICANAS) düzenlenmiştir. 38. incisi ülkemizde düzenlenen kongrede açılış programının arkasından özel bir Atatürk Paneli yapılmıştır. Merkez Müdürü Prof. Dr. Hale Şıvgın bu panelde "Atatürk'ün Barışçı Dış Politikası" konulu bir konuşma yapmıştır.

11. 1 Ekim 2007 tarihinde yeni kurulan Giresun Üniversitesi'nin açılış programı münasebetiyle düzenlenen Atatürk konulu panele Merkez Müdürü Prof. Dr. Hale Şıvgın katılmış ve "Atatürk'ün Dış Politikasının Bölge ve Dünya Barşına Katkıları" konulu bir konuşma yapmıştır.

12. İlk sayısı Aralık 2007'de olmak üzere, 6 ayda bir Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından çıkarılması planlanan "Gazi Akademik Bakış" Dergisinin hazırlıkları devam etmektedir.

13. 31 Ekim 2007 tarihinde ATAUM tarafından "Ermeni Sorununun Psikolojik, Sosyolojik, Hukuksal Boyutu ve Toplumlara Yansıması ve Alınacak Önlemler" konulu makale yarışmasının ödül töreni yapılmıştır. Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Salonunda gerçekleştirilen törene T.B.M.M. Başkan Vekili Meral Akşener, CHP Başkan Vekili Onur Öymen , Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kadri Yamaç, Türk-İş Temsilcileri, Büyükelçi Hayati Güven katılmışlardır. Birer açılış konuşması yapmışlardır. Törene çok sayıda öğrenci katılmış ve dereceye giren öğrencilere ödülleri verilmiştir. Ayrıca yarışmaya katılan tüm öğrencilere çeşitli armağanlar ve teşekkür belgesi verilmiştir. Aynı gün salon girişinde bir de konuyla ilgili fotoğraf sergisi açılmış ve sergi 3 gün boyunca açık kalmıştır.

14. Ödüllü makale yarışmasına katılan tüm makaleler merkezimiz tarafından derlenerek kitap haline getirilmiştir. "Ermeni Sorununun Psikolojik, Sosyolojik, Hukuksal Boyutu ve Toplumlara Yansıması ve Alınacak Önlemler Ödüllü Makale Yarışması" adıyla 2008 Ocak ayından yayınlanmıştır

15. Merkezimiz tarafından "Gazi Akademik Bakış" adlı ulusal hakemli yılda 2 defa yayınlanmak üzere bir dergi çıkarılmaya başlanmıştır. Dergi özellikle Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Tarih, sosyoloji, uluslar arası ilişkiler, iktisat vb. beşeri ve sosyal bilimlerde farklı disiplinlerden ortak bir akademik platform oluşturmayı amaçlamaktadır. Atatürk ve Atatürkçülük, Türkiye'nin ve Bölge Ülkelerinin Tarihi kültürü, etnik yapısı ve stratejilerini vb inceleyen araştırmalar ve bu konulardaki bilimsel makaleler dergide yer alacaktır. Derginin ilk sayısı (Kış) Aralık 2007'de yayınlanmıştır.

16. 6-8 Kasım 2007 tarihinde Gazi Üniversitesi Türkiyat araştırmaları merkezi tarafından Kosova'nın Priştina kentinde 1. Uluslararası Türkiyat araştırmaları Kongresi yapılmıştır. Sempozyumun konusu "Balkanlar ve Türkler" dir. ATAUM Müdürü Prof. Dr. Hale Şıvgın bu kongreye katılmış "Arnavutlarda Milli Bilincin gelişme Sürecinde Yaşanan Siyasi Olaylar" konulu bir tebliğ sunmuştur.

17. 10 Kasım 2007 tarihinde Gazi Üniversitesi ATAUM tarafından 10 kasım etkinlikleri çerçevesinde bir program düzenlenmiştir. Mimar Kemaleddin Salonunda gerçekleştirilen Atatürk'ü Anma programında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zehra Odyakmaz ve ATAUM Müdürü Prof. Dr. Hale Şıvgın konuşmacı olarak katılmışlardır. Prof. Dr. Hale Şıvgın "Atatürk İnkılâplarının Evrensel Yönü" konulu bir konuşma yapmıştır.

18. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve TİKA işbirliği ile 22-23 Kasım 2007 tarihinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 100. Yıl Konferans Salonunda uluslar arası bir sempozyum düzenlenmiştir. Sempozyumun konusu "Avrupa Birliğine Üyelik Sürecinde Türkiye ve Balkan Ülkeleri Arasındaki Ekonomik, Siyasi ve Hukuki İlişkiler" dir. Bu sempozyuma ATAUM Müdürü Prof. Dr. Hale Şıvgın "Balkan Ülkelerinin Osmanlı devletinden Ayrılışı" konulu bir tebliğ sunmuştur.

19. 12-16 Kasım 2007 tarihlerinde 6. Uluslararası Atatürk Konferansında Merkez Müdürü Prof. Dr. Hale Şıvgın Atatürk Devrimlerinin Milli Yönü ile ilgili bir konuşma yapmıştır. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen bu kongrenin açılış, Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonunda yapılmış törene Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül, Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bakanı Sayın Mehmet Aydın katılmışlardır.

20. 30 Kasım 2007 tarihinde Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü tarafından "Çağdaş Türkiye tarihi Araştırmaları, Tespitler ve Öneriler" konulu bir toplantı düzenlenmiştir. Ankara Üniversitesi 100. Yıl Konferans Salonunda yapılan toplantıya üniversitelerin İnkılâp Tarihi Enstitüsü müdürleri ve Atatürk Araştırma Merkezi Müdürleri davet edilmiş olup enstitü ve merkezlerin çalışmaları ve sorunları ile ilgili bilgi alışverişinde bulunulmuştur. ATAUM Müdürü Prof. Dr. Hale Şıvgın toplantıya konuşmacı olarak katılmıştır.

21. 12 Aralık 2007 tarihinde Emekli Subaylar Derneği TESUD bünyesinde oluşturulan Stratejik Araştırmalar Merkezi TESSAM tarafından Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Salonunda "ABD İran Gerginliği ve Türkiye'ye Etkileri" konulu bir sempozyum gerçekleştirilmiştir. ATAUM Müdürü Prof. Dr. Hale Şıvgın bu sempozyumun kapanış ve değerlendirme toplantısına katılmış ve oturum başkanlığı yapmıştır.

22. 27 Ararlık 2007 tarihinde Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Salonunda ATAUM tarafından "Atatürk'ün Ankara'ya Gelişi" konulu bir program düzenlenmiştir. Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüyle ortaklaşa gerçekleştirilen bu programda Yrd. Doç. Dr. Armağan Elçi Ankara türkülerinden oluşan bir konser sunmuştur.

23. ATAUM'um web sitesinin yenilenmesi ve güncellenmesi çalışmaları devam etmektedir

24. 27 Şubat 2008 tarihinde "Politik Psikoloji Derneği" tarafından "Türkiye-AB İlişkilerinin Psikolojik ve Siyasal Analizi" isimli bir panel düzenlenmiştir. Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel, Prof. Dr. Hasan Ünal ve Prof. Dr. Abdülkadir Çevik'in katıldığı panele Merkez Müdürü Prof. Dr. Hale Şıvgın oturum başkanlığı yapmıştır.

25. 12 Mart 2008 tarihinde Dışişleri Bakanlığında Dışişleri Müsteşarı Başkanlığında Ermeni konusuyla ilgili tarihçilerle bir toplantı yapılmış Merkez Müdürü Prof. Dr. Hale Şıvgın bu toplantıya katılmıştır.

26. 6-10 Mayıs 2008 tarihlerinde İslam Konferansı Teşkilatı, İslam Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) II. Meşrutiyetin ilanının 100. Yılı münasebetiyle uluslar arası bir sempozyum düzenlenmiştir. İslam topraklarında ilk anayasa dönemi olan Kanun-i Esasi'nin yeniden yürürlüğe konulmasına ve parlamentonun tekrar açılmasına yol açan II. Meşrutiyetin ilanının 100. Yılı münasebetiyle düzenlenen sempozyum, 100'ün üzerinde bilim adamı katılımış konu kapsamlı bir şekilde tartışılmış Merkez Müdürü Prof. Dr. Hale Şıvgın "Meşrutiyetin İlanının Makedonya'daki Etkileri" isimli tebliğ ile sempozyuma katılmıştır.

27. 2008 Haziran ayında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından çıkarılan "Gazi Akademik Bakış" dergisinin 2. sayısı yayınlanmıştır. Dergide 11 makale ve 1 belge değerlendirmesi bulunmaktadır. Haziran ayı sonuna kadar derginin dağıtım işlemleri tamamlanmıştır.

28. 30 Ağustos 2008 tarihinde Büyük Taarruz'un 86. Yıldönümü münasebetiyle ART Televizyonunda Merkez Müdürü Prof. Dr. Hale Şıvgın konunun anlam ve önemiyle ilgili bir konuşma yapmıştır.

29. 9 Eylül 2008 TRT Ankara Radyosunda İzmir'in kurtuluşu konusunda Merkez Müdürü Prof. Dr. Hale Şıvgın bir konuşma yapmıştır.

30. TRT Ankara Radyosunda "Cumhuriyet'in 85. Yılı" münasebetiyle Cumhuriyet'in Kazanımları ve Kadın Hakları konusunda bir açık oturum yapılmış ve Merkez Müdürü Prof. Dr. Hale Şıvgın bu açık oturuma katılmıştır.

31. 27 Ekim 2008 Pazartesi günü TUSAM Ulusal Güvenlik Stratejileri Araştırma Merkezi tarafından "85. yılında Cumhuriyetimiz" Paneli düzenlenmiş ve panele Merkez Müdürü Prof. Dr. Hale Şıvgın "Kadın Hakları konusundaki kazanımlar" konulu bir tebliğ sunmuştur.

32. 27 Ekim 2008'de ABD'li Profesör tarihçi George Gawrych'in gelişi münasebetiyle ABD Büyükelçilik rezidansında Atatürk ile ilgili bir konferans düzenlenmiş ve Merkez Müdürü Prof. Dr. Hale Şıvgın bu konferansa davet edilmiş ve konferansı izlemiş konuk Profesörle bilgi ve görüş alışverişinde bulunmuş ve Profesör üniversitemizi ve merkezimizi ziyaret edeceğini bildirmiştir.

33. Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri Araştırma ve Uygulama Merkezi 28 Ekim 2008 tarihinde saat 14.00'de Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Salonunda "85. Yılında Cumhuriyet" isimli bir panel gerçekleştirmiştir. Panele Uludağ Üniversitesinden Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün "Cumhuriyetin 85. Yılında Siyaset", Uludağ Üniversitesinden Prof. Dr. Tayyar Arı " Cumhuriyet'in 85. Yılında Dış Politika", Başbakanlık Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Cezmi Eraslan "Cumhuriyet'in 85. Yılında Demokrasi", Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Çağatay Özdemir "Cumhuriyet'in 85. Yılında Toplumsal Hayat", Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Tayyip Duman " Cumhuriyet'in 85. Yılında Eğitim" konulu tebliğlerini sunmuşlardır. Merkez Müdürü Prof. Dr. Hale Şıvgın'ın oturum başkanlığını yaptığı panelde Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rıza Ayhan açılış konuşması yapmıştır.

34. 29 Ekim 2008 tarihinde Kanal A'da Cumhuriyet'in 85. Yılı ile ilgili bir program yapılmış Merkez Müdürü Prof. Dr. Hale Şıvgın bu programa konuk olarak katılmıştır.

35. 29 Ekim 2008 tarihinde TRT-İNT "Aydın Bakış" isimli programda Merkez Müdürü Prof. Dr. Hale Şıvgın, Prof. Dr. Öcal Oğuz'un konuğu olmuş ve Cumhuriyet'in 85. Yılı ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuştur.

36. TRT-İNT "Uzaktaki Yakınlarımız" programında Merkez Müdürü Prof. Dr. Hale Şıvgın Cumhuriyet'in 85. Yılında Cumhuriyetin Kazanımları konusunda konuşmuştur.

37. 29 Ekim 2008 TRT-İNT televizyonunda Dünyada ve Türkiye'de Cumhuriyet yönetimlerinin gelişimi konusunda yapılan programa Merkez Müdürü Prof. Dr. Hale Şıvgın konuk olmuştur.

38. 29 Ekim 2008 Kanal B televizyonunda "Hariciye Kliniği" programında Cumhuriyetin kazanımları konusunda Merkez Müdürü Prof. Dr. Hale Şıvgın konuk olmuştur.

39. 3 Kasım 2008'de Araştırmacı Gazeteci Nihat Genç Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Araştırma ve Uygulama Merkezini ziyaret etmiş ve gençlerle Atatürk ve Cumhuriyet konusunda sohbet etmiştir.

40. 10 Kasım 2008'de Atatürk'ün Ölümünün 70. Yılı münasebetiyle TRT Türkiye'nin Sesi Radyosunda Merkez Müdürü Prof. Dr. Hale Şıvgın tarafından Atatürk ve Türk Dünyası isimli bir konuşma yapılmıştır.

41. 12 Kasım 2008'de Kanal B televizyonunda Atatürk'ün ölümünün 70. Yılı münasebetiyle Atatürk'ü yeniden değerlendirmek konusu ve "Mustafa" filmi değerlendirilmiştir.Programa Prof. Dr. Ahmet Mumcu,Yrd. Doç. Dr. İsmet Görgülü ve Merkez Müdürü Prof. Dr. Hale Şıvgın katılmıştır.

42. 14 Kasım 2008'de Gazi Akademik Bakış dergisi için toplantı yapılmış. Dergiye gönderilen makaleler değerlendirilmiş, basılması uygun görülen makaleler hakemlere sevk edilmiştir. Derginin 3. sayısının Ocak ayında çıkarılması planlanmaktadır.

43. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi web sitesinin yenilenmesi ve güncellenmesi yapılmıştır.

44. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde oluşturulan özel ihtisas kütüphanesindeki kitap sayısı 840'ı bulmuştur. Çeşitli kuruluşlardan kitap talebimiz devam etmektedir.

45. Merkez olarak yılda iki sayı ( Kış, yaz) çıkardığımız "Gazi Akademik Bakış" Dergisinin kış sayısının hazırlıkları yapılmaktadır. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen makaleler tarafımızdan bir ön elemeden geçirilmiş ve yayınlanmaya değer bulunan makaleler hakemlere sevk edilmiştir. Hakem raporlarının hemen hemen tamamı gelmiş olup önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir toplantı yapılacaktır.

46. Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 90. yılı münasebetiyle 27 Aralık 2008 Cumartesi günü Merkez Müdürü Prof. Dr. Hale Şıvgın Ankara Radyosu ve Türkiye'nin Sesi Radyolarında konuşma yapacaktır.

background image